Kliinilise logopeedi sertifitseerimine

Kliinilise logopeedi sertifitseerimise taotluste vastuvõtt lõppes 21. augustil. Taotlejate dokumentide läbivaatamine toimub hiljemalt 20. septembriks 2019.

Järgmine kliinilise logopeedi sertifitseerimistaotluste vastuvõtt :

                                           21. oktoober – 15. november

Dokumente võib saata soovi korral ka enne 21. oktoobrit, kuid neid hakatakse läbi vaatama jooksvalt alates 21. oktoobrist saabumise järjekorras.