LIITU

Tulen EKLS liikmeks

Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi juhatus võtab liikmeid vastu kirjaliku sooviavalduse põhjal, mida saab esitada ka selle veebiankeedi kaudu.  Enne liikmeavalduse täitmist palun tutvu EKLS põhikirjaga. EKLS tegevliikmeks vastuvõtmist võib taotleda kliiniline ja/või tervishoiusüsteemis töötav logopeed. Tegevliikmel on seltsis hääletusõigus. EKLS juhatuse otsusega on liikmemaks 20 €. Liikmemaks kehtib 12 kuud  alates liikmemaksu tasumisest.
Teie isikuandmeid kasutatakse kooskõlas Euroopa Liidu Isikuandmete Kaitse Üldmäärusega.

AVALDUS

Palun mind vastu võtta Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi (EKLS) liikmeks:

Nimi:*
Minu sünnipäev on:*
Palun märkige soovitud liikmelisus või eelistused: sõltumatult valikust on aasta osalustasu 20 €*
E-mail:*
Mobiil:*
-
Töökoha telefon:
-
Minu töökoht või õppeasutus:*
Ülikooli lõpetamise aasta:
Kui soovid avalduse edastada koos sõnumiga, siis see on õige koht:
Luban oma liikmelisuse avaldada EKLS kodulehel

* Tärniga on kohustuslikud väljad