Üldinfo

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts on registreeritud koolituskeskus.

Täiskasvanute koolitusasutuse nr:   198557
Õppeasutuse EHISe ID (täienduskoolitusasutus): 34892

E-post:   koolitus@ekls.ee

Täienduskoolituse õppekorralduse alused (kliki lingil)

Vt lähemalt:
SELTSI KOOLITUSED

Koolitusel osalemisest loobumine

Koolitusest loobumiseks esitab koolitusele registreerunud isik Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsile (EKLS) maili teel vabas vormis avalduse koolitusest loobumise kohta. Kui koolitusele registreerunu loobub koolitusest, teatades sellest EKLS-le:

  • Osalemise tühistamine vähemalt 2 nädalat enne koolituse algust, tagastatakse avalduse esitajale 100% juba tasutud koolituse hinnast.
  • Osalemise tühistamine vähemalt 8 – 13 päeva enne koolituse algust, tagastatakse avalduse esitajale 50% tasutud koolituse hinnast
  • Osalemise tühistamine 7 ja vähem päeva enne koolituse algust, siis on koolitajal (EKLS) õigus jätta raha koolituse tasu tagastamata.

Kui koolitusele registreerunu ei teata koolitusel mitte osalemisest, siis koolituse eest tasutud raha ei tagastata.
Koolituse ärajäämise korral koolitustasu tasuma ei pea. Kui isik on juba koolitustasu maksnud, siis see tagastatakse täies ulatuses.
Koolitustasu maksmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

EKLS koolitustel on vaikimisi seatud eelduseks, et koolitusel osaleja on huviline, st. tal on magistritaseme logopeedia haridus või ta on tervishoiuteenuse osutaja või ta on tervishoiuteenuse osutamisel osaleja.

Kui osalemist ei piirata, siis märgitakse see eraldi.