Üldinfo

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts on registreeritud koolituskeskus.

Täiskasvanute koolitusasutuse nr:   198557
Õppeasutuse EHISe ID (täienduskoolitusasutus): 34892

E-post:   koolitus@ekls.ee

Täienduskoolituse õppekorralduse alused on täiendatult ja kaasajastatult esitatud kõrvalaknas avanevas pdf failis:
EKLS õppekorralduse alused 2020
[*.pdf faili lugemiseks on võimalik kasutada vabavarana Adobe Reader tarkvara, kui seda teie arvutis veel ei ole]

Vt lähemalt:
SELTSI KOOLITUSED

Koolitusel osalemisest loobumine

Koolitusest loobumiseks esitab koolitusele registreerunud isik Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsile (EKLS) maili teel vabas vormis avalduse koolitusest loobumise kohta. Kui koolitusele registreerunu loobub koolitusest, teatades sellest EKLS-le:

Koolitusest loobumisel:

  • hiljemalt 7 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse õppijale õppetasu 100%;
  • 3-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse õppijale õppetasu 50%;
  • vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumist õppijale õppetasu ei tagastata;
  • koolituse katkestamisel õppemaksu ei tagastata.

Kui koolitusele registreerunu ei teata koolitusel mitte osalemisest, siis koolituse eest tasutud raha ei tagastata.
Koolituse ärajäämise korral koolitustasu tasuma ei pea. Kui isik on juba koolitustasu maksnud, siis see tagastatakse täies ulatuses.
Koolitustasu maksmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

EKLS koolitustel on vaikimisi seatud eelduseks, et koolitusel osaleja on huviline, st. tal on magistritaseme logopeedia haridus või ta on tervishoiuteenuse osutaja või ta on tervishoiuteenuse osutamisel osaleja.

Kui osalemist ei piirata, siis märgitakse see eraldi.