Hea EKLS kliinilise logopeedi sertifikaadi taotleja!

Oleme uuendamas EKLS kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemise nõudeid ja korda seoses kiiresti arnevate uute suundade ja sisuliste tegevuste lisandumisega kliinilise logopeedi töösse.

Seetõttu praegu sertifitseerimise avaldusi vastu ei võeta.

Punktiarvestuses võib tekkida muutusi, kuid põhinõuded jäävad kehtima. Nii lähevad arvesse ainult kliinilist kompetentsi tõstavd ehk meditsiinialsed ja kliinilise logopeedia erialased koolitused ning koolituse kohta peab olema väljastatud tunnistus (mitte tõend). Samuti jääb nõudeks järjepideva töötamise tingimus TTO juures tervishoiuteenuseid (mitte rehabilitatsiooniteenuseid) osutades, jm tingimused.

Sertifitseerimistaotluste järgmise vooru avanemisest anname teada kodulehel.

Uus tasuta koolitus patoanatoomiast ja patofüsioloogiast kliinilistele logopeedidele!

 

Taas on põhjust rõõmusatada:

Kliinilistele logopeedidele toimub uus tasuta täienduskoolitus:

Digitaalsete lahenduste ning patoloogilise anatoomia ja patoloogilise füsioloogia alaste teadmiste rakendamine COVID-19 põhjustatud neelamis- ja häälehäirete ravis.

Korraldajaks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ning koolitust  viiakse läbi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toel. Koolituse sisu väljatöötamisele kaasati Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi juhatuse liikmeid.

Täienduskoolituse eesmärk on anda teadmised COVID-19 põhjustatud pea-kaelapiirkonna, rindkere ja seedeelundkonna patoloogilisest füsioloogiast ja patoloogilisest anatoomiast digilahendusi kasutades.

Koolitus toimub kuuel päeval ajavahemikul 22.10.2021 – 03.12.2021 ja on osalejale tasuta.

Koolituste täpsema sisu ja registreerimise lingi leiad Tallinna Tervishoiukõrgkooli kodulehelt (elukestev õpe).

Täienduskoolitusele registreerumine lõppeb kohtade täitumisel või hiljemalt 19.10.2021.

EKLS Üldkoosoleku teade

 

Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi (EKLS) üldkoosoleku kokkukutsumise kohta:

Üldkoosoleku toimumise aeg:             14. juuni 2021

Üldkoosoleku toimumise kellaaeg:  18.30 – 19.30

Üldkoosoleku toimumise koht: Tartu, AS Projektiekspert, Tiigi 78-324

 Üldkoosoleku päevakord:

  1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2020. a. Majandusaasta aruanne. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2020. a. Majandusaasta aruande kinnitamine.

Majandusaasta aruandega on liikmetel eelnevalt võimalik tutvuda, saates sellekohase soovi e-mailile juhatus@ekls.ee

EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus:

Anne Uriko

Ene Taurafeldt

Evely Babenko

Kirsi Sepp

Julia Krehhov

Taotle kliinilise logopeedi sertifikaati

Alates 01.06.2021  saab esitada dokumente Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks .

Kliinilise logopeedi sertifikaat kinnitab Sulle Sinu kliinilist pädevust!

Sertifikaadi taotlemise nõudeid vaata rubriigist Sertifitseerimine.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 30.06.2021.

Taotle kliinilise logopeedi sertifikaati

 

Alates 01.04.2021  saab esitada dokumente Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks .

Kliinilise logopeedi sertifikaat kinnitab Sulle Sinu kliinilist pädevust!

Sertifikaadi taotlemise nõudeid vaata rubriigist Sertifitseerimine.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 30.04.2021.

Dokumente võidakse hakata võimalusel läbi vaatama ka enne esitamise tähtaja lõppu jooksvalt vastavalt saabumise järjekorrale.

Tasuta koht NOMAS skaala koolitusele

 

EKLS teeb koostööd rahvusvahelise organisatsiooniga NOMAS®. NOMAS® koondab üle maailma logopeede, kes tegelevad imikute ja laste neelamis- ja imemishäiretega ning toitmisraviga.

Nüüdsest on interneti vahendusel võimalik läbida NOMAS skaala (Neonatal Oral-Motor Assesment Scale) LIVE sertifitseerimiskursus (vt. NOMAS 2021 course brochure ). See on oluline samm Eesti kliinilistele logopeedidele vajaliku väljaõppe saamiseks.

EKLS juhatusel on rõõm teada anda:

EKLS’i ja NOMAS® koostöös saab üks Eesti kliiniline logopeed läbida NOMAS skaala 3-päevase sertifitseerimiskursuse TASUTA! 

Kuulutame välja konkursi sobivaima kandidaadi leidmiseks tasuta kohale (kursuse tavahind on 910 USA dollarit).

Tutvu täpsemalt konkursi korralduse ja kandideerimise tingimustega konkursi infolehel (vt. konkurss 2021 ). Kandideerimiseks täida palun  avaldus (vt. avalduse vorm) (inglise keeles) ning saada see juhatus@ekls.eeAvalduse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2021. 

 

Kliinilise logopeedi roll ärkvelolekukirurgias ajuoperatsiooni ajal

Toimumise aeg:    20. märts kell 10.00-14.15 ja 27.märts kell 10.00-14.15
Koolituse maht:   11 akad tundi
Koolitaja:    Stien Raffa (Prantsusmaa)
Sihtgrupp:   tervishoiusüsteemis töötavad kliinilised logopeedid
Grupi suurus:   25 (Zoom keskkonnas)

Koolituse eesmärk:    õpetada kliinilisele logopeedile patsiendi kõne hindamist enne ärkveloleku ajuoperatsiooni, kliinilise töö erinevaid etappe operatsioonisaalis ning hilisemat teraapia läbiviimist.

Õpiväljundid:

  1. Tunneb ärkvelolekukirurgia ajuoperatsiooni teostamise põhimõtteid ja eripära.
  2. Oskab hinnata patsienti enne ärkvelolekuoperatsiooni.
  3. Oskab hinnata patsienti ärkvelolekuoperatsiooni ajal.
  4. Oskab läbi viia teraapiat  ärkvelolekuoperatsiooni järgselt

[Täpsem info koolituse sisu ja osalemise kohta Zoomis]

[Registreeru siin]

EKLS UUS JUHATUS

EKLS üldkoosolekul 29.01.2021 valiti uus juhatus järgnevaks kolmeks aastaks:

ANNE URIKO
ENE TAURAFELDT
EVELY BABENKO
JULIA KREHHOV
KIRSI SEPP

EKLS juhatuse koosolekul valiti juhatuse esimeheks ANNE URIKO.

EKLS uus juhatus tänab EKLS liikmeid neile antud usalduse ja toetuse eest!

Täname kõiki üldkoosolekul osalejaid! Tegemist oli suurima liikmete esindatusega läbi aegade!

Suur aitäh eelmisele juhatusele, kes oli EKLS teerajajaks ja tegi ära suure töö kliinilise logopeedia teadvustamisel, kliiniliste logopeedide koolitussüsteemi rajamisel ja sertifitseerimissüsteemi väljatöötamisel.

Soovime jaksu ja lennukaid ideid EKLS uuele juhatusele kliinilise logopeedia edasisel arendamisel!