Eesti tervishoiusüsteem sai esimesed sertifitseeritud kliinilised logopeedid!

EKLS-l on hea meel teada anda, et esimesed kliinilised logopeedid läbisid septembris edukalt EKLS kliinilise logopeedi sertifitseerimise.

Õnnitleme kõiki sertifitseeritud kliinilisi logopeede!

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemise eeltingimuseks on logopeedi diplomi olemasolu ja järjepidev töötamine tervishoiusüsteemis (haiglas ja/või polikliinikus).

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemine on vabatahtlik. Sertifikaat näitab, et ülikooli lõpetanud logopeed on lisaks läbinud meditsiinialased ja spetsiaalselt tervishoiusüsteemis töötamiseks taset tõstvad koolitused, mis annavad kliinilise pädevuse ning täitnud kõik ülejäänud EKLS kliinilise sertifitseerimise tingimused.

Kliiniline logopeed on hoidnud ennast kursis rahvusvahelisel  tasemel toimuvate kliinilise logopeedia erialaste arengusuundadega. Ta on toonud tõenduspõhised uusimad suunad üle enda igapäevasesse haigla- või polikliiniku töö praktikasse, pakkudes maksimaalsel kaasaegsel rahvusvahelisel tasemel  ravi oma patsientidele.

Tööandjal ja teenuse rahastajal on seeläbi kindlus, et sertifitseeritud kliinilise logopeedi poolt osutatud teenus on kvaliteetne ja vastab rahvusvahelistele nõudmistele tervishoiusüsteemis töötamiseks.

TÄHELEPANU! EKLS ei väljasta kutset ning EKLS poolt läbiviidavaks kliinilise logopeedi sertifitseerimiseks ei ole vajalik eelnevalt omada ega taotleda logopeedi kutsetunnistust! See, et oled logopeedia eriala lõpetanud on kirjas Sinu lõpudiplomil vaatamata sellele  mis aastal Tartu Ülikooli lõpetasid.