Võrdle logopeedia eriala õppekavasid lähinaabritega Soomes ja Lätis!

Vaata rubriigis KASULIK – INFO 

Lingid Soome ja Läti logopeedia õpingute õppekavadele 

UUS!    Lisatud Bulgaaria logopeedia õppekava. Aastal 1956 õpetati Bulgaarias logopeede koos eripedagoogidega nagu praegu Tartu Ülikoolis. Vaata, kuidas logopeedia õpe on edasi arenenud ning käesoleval ajal õpetatakse Bulgaaria ülikoolis eraldi kliinilisi logopeede ja logopeede!

Kuidas saadakse logopeediks Soomes Helsingi Ülikooli arstiteaduskonnas,  Lätis Riia Stradinsi Ülikooli arstiteaduskonnas ja Bulgaaria South-West University terviseteaduste teaduskonnas õppides? Vaata õppeaineid.

Vaata õppekavasid Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna eripedagoogika osakonnas.