Võrdle logopeedia eriala õppekavasid Euroopa riikides ja Eestis!

Vaata õppekavasid rubriigis:  KASULIK ->  INFO 

Lingid koos eestikeelsete tõlgetega logopeedia õppekavadele

Soomes, Lätis, Bulgaarias, Prantsusmaal, Austrias!

Näiteks aastal 1956 õpetati Bulgaarias logopeede koos eripedagoogidega nagu praegu Tartu Ülikoolis. Vaata, kuidas logopeedia õpe on edasi arenenud ning käesoleval ajal õpetatakse Bulgaaria ülikoolis eraldi kliinilisi logopeede ja logopeede!

Kuidas saadakse logopeediks Soomes Helsingi Ülikooli arstiteaduskonnas,  Lätis Riia Stradinsi Ülikooli arstiteaduskonnas ja Bulgaaria South-West University terviseteaduste teaduskonnas õppides? Vaata õppeaineid.

Võrdle eriinevate riikide õppekavasid Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna eripedagoogika osakonna õppega.