VEEBIKOOLITUS: Ehholaaliast sihipärase kõneni

Kas oled kokku puutunud lastega, kes oskavad sõna-sõnalt esitada näiteks kuuldud reklaamlauset või laulufraasi, kuid ei kasuta suhtluses sõnu sihipäraselt?

Tüüpilise keelelise arengu kirjeldamisel lähtume sageli keele analüütilise omandamise etappidest, mille puhul laps omandab üksiksõnu ning hakkab neid kombineerima teiste sõnadega lausungiteks. Sellele vastandub aga vähemlevinud keeletöötlusviis, mille puhul omandatakse keelt geštaltidena ehk terviküksustena (fraasid, riimid, viisijupid jm; gestalt language acquisition). Sellisel moel omandab keelt ligikaudu 80% autismispektrihäirega inimestest, kuid mitte kõik keele terviktöötlejad (gestalt language processors) pole autistid. Aastakümneid on autistlikke inimesi püütud õpetada analüütilise keele omandamise meetodeid rakendades ning ehholaaliat on käsitletud kõnehäire sümptomina, mitte olulise etapina keelelises arengus. Seega pole osatud keele terviktöötlejate loomupärast arengut täisväärtuslikult toetada. 

Kuni tänaseni! 

Keele terviktöötlemise põhitõdesid ja metoodikat tuleb esmakordselt Eesti spetsialistidele õpetama valdkonna teerajaja Marge Blanc Ameerika Ühendriikidest. Marge on pikaajaliste uuringute tulemusel välja töötanud keele loomuliku omandamise (Natural Language Acquisition) protokolli ning on oma metoodikat rahvusvaheliselt juurutamas. Marge on 2012. aastal avaldanud raamatu: ,,Loomulik keele omandamine autismi spektril: teekond ehholaaliast tahtliku kõneni’’ ning nüüdseks pidanud lugematul hulgal loenguid, viinud läbi koolitusi ning teinud konsultatsioone antud valdkonnas. Marge on siiralt tänulik võimaluse eest tuua kursus esmakordselt ka Eesti spetsialistideni! 

Välislektori koolituse võtab kokku logopeed Liis Rumm, kes igapäevaselt tegeleb autistlike laste suhtluse ja kõne arendamisega. Liis töötab Tartu Herbert Masingu koolis, mis on kompetentsikeskuseks psüühikahäiretega laste tugivõrgustikule. Selles valdkonnas töötades on Liis hoidnud end pidevalt kursis värskeimate teadusuuringutega ning annab oma panuse, et autistlikud lapsed saaksid Eestis asjakohast ja teaduspõhist abi. Liis jagab sageli oma teadmisi ja kogemusi erinevatel koolitustel ning seekord aitab avada Eesti spetsialistidele keele terviktöötlejate maailma. Liisi loengus saab koolitusel osaleja panna proovile oma uued teadmised Eesti laste juhtumeid analüüsides ning  põimida neid oma varasemate kogemustega läbi sisulise arutelu.  

Ole sinagi esimeste seas, kel on võimalus õppida terviktöötlemise põhitõdesid ja arenda autismispektrihäirega laste kõnet nende kõige loomupärasemal viisil!

Koolituse info

Sihtgrupp:
logopeedid, eripedagoogid, tegevusterapeudid, psühholoogid jt spetsialistid. Soovitatav kõigile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku autistlike lastega.

Toimumiskoht:
Zoom keskkond. Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul.

Keel:
Koolitus toimub osaliselt inglise ja eesti keeles vastavalt lektoritele. Eesti keeles esitatud küsimused tõlgitakse lektorile jooksvalt.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud osaleja:

 1. Teab keele terviküksustena omandamise etappe ning võrdleb neid keele analüütilise omandamise etappidega.
 2. Kirjeldab teoreetilisi uuringuid, mis on avastanud, arendanud ja kirjeldanud keele omandamist terviküksustena. 
 3. Kirjeldab peamisi toetavaid võtteid terviktöötlejate keeleliste oskuste arendamisel kõikidel keele omandamise etappidel.
 4. Eesmärgistab iga keele omandamise etapi, arvestades keele terviktöötlejate eripärasid.
 5. Hindab keeleüksuste hulka terviktöötleja keele omandamise 1.-5. etapis. 
 6. Kirjeldab täiskasvanud terviktöötlejate keelelisi eripärasid ning teab, kuidas nende arengut toetada. 
 7. Teab, kuidas toetada kõnetuid või vähese kõnega lapsi, kes on või võivad olla keele terviktöötlejad. 
 8. Oskab toetada keele terviktöötlejate vajadusi väljaspool teraapiat. 

Ajakava

29. mai 2024
18.00 – 20.00 Marge Blanc (USA), inglise keeles. 

 1. Sissejuhatus: Mis on terviküksustena ehk geštaltidena keele omandamine?
 2. Kirjanduslik ülevaade ja selle asjakohasus.
 3. Keelelise arengu etapid lähtudes keele terviküksustena omandamisest. 
 4. Juhtumianalüüs (areng 1.- 5. keele omandamise etapini

3. juuni 2024
18.00 – 20.00. Marge Blanc (USA), inglise keeles

 1. Terviktöötlejate keelelise arengu hindamine: keeleliste näidete kogumise põhitõed. Juhtumianalüüs.
 2. Keele terviktöötleja märkamine ja toetamine igal keelelise arengu etapil: mida tuleb teada?
 3. Terviktöötleja keelelise arengu toetamine 1.-3. etapis: mida tuleb teada?
 4. Terviktöötleja keelelise arengu toetamine 4.-6. etapis.

5. juuni 2024
18.00 – 20.00 Marge Blanc (USA), inglise keeles.

 1. Loomuliku keelelise arengu põhitõdede rakendamine täiskasvanud isikutega. 
 2. Juhtumianalüüs: keele terviktöötlejatest täiskasvanud.
 3. Kuidas toetada multi-modaalseid suhtlejaid?
 4. Seotud valdkonnad.

7. juuni 2024
10.00 – 12.15 Liis Rumm (EST), eesti keeles.

Keele terviküksustena töötleja toetamine Tartu Herbert Masingu koolis: juhtumianalüüsid ja arutelu.

Koolituse maht:
11 akadeemilist tundi

Registreerimine

Koolituse hind:
EKLS liige – 130 €*
Tudeng – 150 €
Mitteliige – 180 € 

* Liikmehind kehtib liikmetele, kes on tasunud jooksva aasta liikmetasu.

REGISTREERIMISE LINK: https://forms.gle/bRUb3cyZnk474NDo9

Veebinarisari kuulmislangusest

Head liikmed!

3. märtsil on rahvusvaheline kuulmispäev. Selle raames pakume võimalust täiendada oma teadmisi kuulmislanguse teemal. Esimeses veebinaris arutame, kuidas laste kuulmislangus mõjutab kõne omandamist ja kuidas kuulmislangusega laste kõne arengut parimal viisil toetada. Teisel nädalal käsitleme täiskasvanute kuulmislangust ja selle mõju kõne omadustele.

Lektor:
Sandra Vill, audioloog MA

Sihtgrupp:
logopeedid ja logopeedia eriala tudengid

Toimumiskoht:
Zoomi keskkond

Ajakava

27. veebruar 2024
kell 11.00-12.30

Laste kuulmislangus ja selle mõju kõne arengule

5. märts 2024
kell 11.00-12.30

Täiskasvanute kuulmislangus ja selle mõju kõne omadustele

Osalustasu

Kogu veebinarisari (2 veebinari):
EKLS liige 18 €*
Tudeng 24 €
Mitteliige 28 €

Üks veebinar:
EKLS liige 10 €*
Tudeng 13 €
Mitteliige 15 €

REGISTREERIMISE LINK
https://forms.gle/sJM1aXEkqu2NNgTT6

Eripedagoogika ja logopeedia osakonna 55. aastapäev

20. oktoobril tähistab Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia osakond oma 55. aastapäeva konverentsi ja banketiga. Hoiame traditsiooni ja tähistame seda koos!

Konverentsil räägime, kuidas eripedagoogide ja logopeedide õpe on ajas muutunud ning millised on praegused sihid.

Üritus saab alguse kell 10 Tartu Ülikooli peahoone aulas ja bankett toimub kell 18 TÜ muuseumi valges saalis.

Konverentsil ja/või banketil osalemiseks registreeri end enne 15. oktoobrit: https://forms.office.com/e/LkJgdieRau.

Päevakava: https://haridus.ut.ee/et/sisu/eripedagoogika-ja-logopeedia-osakonna-55-aastapaev

VEEBIKOOLITUS: Arenguline kõneapraksia: hindamisest teraapiani

Hea logopeed!
Tule täienda oma teadmisi arengulise kõneapraksia valdkonnas! 

Novembrikuus avaneb ainulaadne võimalus õppida arengulise kõneapraksia valdkonna suurimatelt tegijatelt nii Eestist kui välismaalt. Koolituse avab kahel õhtupoolikul toimuvate veebiloengutega dr. Jenya Iuzzini-Seigel Ameerika Ühendriikidest. Ta on kliiniline logopeed ja kaasprofessor Marquette’i Ülikoolis ning on spetsialiseerunud arengulise kõneapraksia valdkonna uurimisele. 

Koolitust jätkab logopeed ja Tartu Ülikooli nooremteadur Marju Lahtein, kelle uurimisvaldkonnaks on arenguline kõneapraksia Eesti lastel. Lisaks teadustööle on Marju töötanud paljude arengulise kõneapraksiaga lastega. Marju loengus avaneb võimalus arutleda kõneapraksia diagnostika ja teraapia üle päris juhtumi näitel.

Erilise lisaväärtuse annab isikliku kogemusega Jordan Christian LeVan, kes oli lapsena tuntud kui “poiss kes ei räägi”. Jordan veetis suure osa oma lapsepõlvest logopeedide kabinettides ning on tänu sellele suurimad raskused ületanud. Nüüdseks on ta kõneapraksia eestkõneleja ning on dr. Jenya Iuzzini-Seigeli teadusuuringute kaasautor kõneapraksia sotsio-emotsionaalse mõju uurimisel.

Koolituse info

Sihtgrupp:
tervishoiu- ja haridussüsteemi logopeedid

Toimumiskoht:
Zoom keskkond. Koolitus on järelvaadatav nädala jooksul.

Keel:
Koolitus toimub osaliselt inglise ja eesti keeles vastavalt lektoritele. Eesti keeles esitatud küsimused tõlgitakse lektoritele jooksvalt.

Koolituse eesmärk:
Täiendada logopeedide teadmisi ning anda praktilist lisaväärtust arengulise kõneapraksia valdkonnas. 

Õpiväljundid

Koolituse läbinud logopeed.

 • kirjeldab erinevaid kõne allsüsteemide häireid ning eristab arengulist kõneapraksiat ja düsartriat.
 • tunneb ära arengulist kõneapraksiat ja düsartriat eristavad tunnused.
 • tunneb ära arengulise kõneapraksia ja düsartria ühised tunnused.
 • kirjeldab tegureid, mis mõjutavad kõnemotoorika puuete diagnostikat kogu hindamisprotsessi vältel.
 • kirjeldab dünaamilise ja kõnemotoorika fookusega teraapiameetodi (DTTC) rakendamise teoreetilisi põhitõdesid.
 • kirjeldab teraapiavõtete ajalist järgnevust arengulise kõneapraksia teraapias DTTC meetodit rakendades.
 • teab, kuidas kasutada multisensoorseid vihjeid õigete hääldusliigutuste saavutamiseks erinevatel teraapiaetappidel. 
 • oskab planeerida kõnemotoorika fookusega teraapiat arengulise kõneapraksiaga lapsega. 
 • kirjeldab arengulise kõneapraksia sotsio-emotsionaalset mõju isikule ja tema lähedastele ning lähtub sellest nõustamisel.

Koolituse maht – 10 akadeemilist tundi

Ajakava:

1. november
19.00-20.30 Diferentsiaaldiagnostika: arenguline kõneapraksia vs düsartria. Jenya Iuzzini-Seigel (USA)

2. november
19.00-20.30 Arengulise kõneapraksia teraapia: Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC). Jenya Iuzzini-Seigel (USA)

6. november
11.00-13.00 Arenguline kõneapraksia Eesti näitel: juhtumianalüüs. Marju Lahtein (Eesti)
13.00-13.30 Paus
13.30-15.00 Arengulise kõneapraksia sotsio-emotsionaalne mõju isikule ja tema lähedastele. Isiklik kogemuslugu. Jordan Christian LeVan (USA)
15.00-16.00 Koolituse kokkuvõte ja arutelu. 

Koolituse hind:
EKLS liige 130 €*
Tudeng 150 €
Mitteliige 180 €
* Liikmehind kehtib liikmetele, kes on tasunud jooksva aasta liikmetasu. 

REGISTREERIMISE LINK: https://forms.gle/nTtEx2zqGKdZjdX37
Ootame aktiivset osavõttu!
EKLS juhatus

  EKLS liikmete kevadseminar 5.05.2023

  Tulemas on
  EKLS liikmete KEVADSEMINAR
  “Teraapiafondi teenuse korralduslikud muutused alates 2023a”

  Külalisena Katrin Roosipuu, Terviseamet
  Vootele Veldre, Sotsiaalministeerium
  Silja Vanaisak, Tervisekassa

  • EKLS üldkoosolek ja ajurünnak;
  • Vaba-aja programm “Logopeediline meelelahutus”.

  Aeg
  5.05.2023   kell 9:30- 20.00

  Toimumise koht
  Ajakeskus Wittenstein – Veski 11, Paide
  (vt: https://wittenstein.ee/ )

  Üritus on EKLS liikmetele.
  Maksumus: 50 eur

  Registreerumine https://forms.gle/taGzhKxLpUp2yhbQ7
  Lisainfo: juhatus@ekls.ee

  Veebinar kõrva-nina-kurguarstiga 12.04

  Hea liige!
  Kutsume sind osalema järjekordsel veebinaril!

  Veebinari lektoriks on kutsutud Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrva-nina-kurguarst Dr. Linda Sõber, kes jagab oma teadmisi ja kogemusi adenoidektoomia ja tonsillektoomia teemal. Arutame, kas ja mil määral võivad suurenenud adenoid ja mandlid lapse kõne ja oraalmotoorika arengut mõjutada ning millistel näidustustel vajab probleem kirurgilist sekkumist.

  Veebinar toimub   12.04.2023   kell  10.00-11.30

  Veebinari sihtgrupp: Logopeedid ja logopeedia eriala tudengid
  Veebinari osalustasu:

  EKLS liige
  Logopeedia eriala tudeng
  EKLS mitteliige
  10 eurot
  13 eurot
  15 eurot

  Registreeri veebinarile siinhttps://forms.gle/ek3oDyEEKE9ybzJU9

  Ootame aktiivset osavõttu!
  EKLS juhatus

  Veebinar, 2. veebruar 2023

  Head liikmed!
  Rõõm on teatada, et tulemas on järjekordne veebinar logopeedidele. Eesti Afaasialiidu esimees ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla logopeed Raili Vaidlo ja Afaasialiidu looja ja eestvedaja Külli Roht tutvustavad Eesti Afaasialiidu igapäevast tööd ja tegemisi. Räägime, millised rehabilitatsiooni toetavad tegevused toimuvad taastuskodu Pesarimaja seinte vahel ning arutleme, kuidas saame logopeedidena afaasiaga inimesi nende taastusravi teekonnal toetada

  Afaasiaga patsientide rehabilitatsioon on pikaajaline ja sageli eluaegne. Veebinaril saame vastused küsimustele:

  +  Mida kujutab endast kõne- ja peaajukahjustusega inimeste rehabilitatsioon Pesarimaja näitel?
  Kuidas jõuavad kõne ja peaajukahjustusega patsiendid Afaasialiiduni?
  Milline on edasine koostöö lähedaste ja spetsialistidega?
  Kuidas tugispetsialistina toetada parimal viisil afaasiaga patsientide taastumisprotsessi?

  Veebinar toimub  2.02.2023   kell  14.00-15.30. 

  Veebinari sihtgrupp: Logopeedid ja logopeedia eriala tudengid
  Veebinari osalustasu:

  EKLS liige
  Logopeedia eriala tudeng
  EKLS mitteliige
  10 eurot
  13 eurot
  15 eurot

  Registreeri veebinarile siin: https://forms.gle/etns6a9o35T4tYkn9
  Veebinaril osalemise eest väljastatakse tõend.

  Ootame aktiivset osavõttu!
  EKLS juhatus

  Veebinar, 29. november 2022

  Head liikmed!
  Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts on alustamas regulaarset veebinari programmi, kuhu kutsume kõnelejateks oma eriala spetsialiste ja arste, et käsitleda erinevaid logopeedia erialaga seotud teemasid. Veebinar kestab 1,5h ja sisaldab lektori ettekannet ning sellele järgnevat ühist arutelu vastaval teemal.

  Hea meel on teatada, et meie esimeseks lektoriks on TÜ Kliinikumi suu-, näo- ja lõualuukirurg Dr. Marianne Soots ning arutelul olevaks teemaks huule- ja keelekida anomaaliate diagnostika ja käsitlus TÜ Kliinikumis. Veebinar toimub 29. novembril kell 10.15-11.45.

  Dr. Sootsi sõnul on huule- ja keelekida anomaaliad muutunud sagedaseks probleemiks ning vastuvõtule suunatakse üha rohkem lapsi. Vajadus antud arutelu üle on suur, et ühtlustada logopeedide ja suu-, näo- ja lõualuukirurgi teadmisi ja kogemusi.

  Ootame aktiivset osavõttu!

  Veebinari sihtgrupp: Logopeedid
  Osalemise tasu:

  EKLS liige 10 eurot
  Logopeedia eriala tudeng 13 eurot
  EKLS mitteliige 15 eurot

  Registreeri veebinarile siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8xzMSUoQN53qaYc8QUNFtaBsuT7PX_pgvnIc_GFN87xeBzA/viewform?usp=sf_link

  Veebinaril osalemise eest väljastatakse tõend.

  EKLS Üldkoosolek

   

  EKLS üldkoosoleku protokoll on liikmetele kättesaadav hiljemalt  14 päeva peale  üldkoosoleku toimumist kodulehel siseveebis.

  Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi (EKLS) üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

   Üldkoosoleku toimumise aeg:            26. aprill 2022

  Üldkoosoleku toimumise kellaaeg:   18.15 -19.00

  Üldkoosoleku toimumise koht:          Tartu Ülikooli Raamatukogu, W. Struve 1, seminariruum Rotalia

   EKLS ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

  1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2021. a. majandusaasta aruanne.Majandusaasta aruande kinnitamine.

  EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus.

  Eelnevalt saab EKLS liige majandusaasta aruandega tutvuda EKLS kodulehe siseveebis või saata sellekohane soov e-mailile juhatus@ekls.ee 

  NB! Kui Sa ei saa osaleda EKLS üldkoosolekul, siis palun volita enda eest hääletama EKLS liiget, kes üldkoosolekul osaleb. Selleks peavad nii volitaja kui volitatav volikirja digiallkirjastama. Digiallkirjastatud volikirja palume saata e-mailile juhatus@ekls.ee