Mis on EKLS

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts (EKLS) on loodud, et liikmete oskusi ja teadmisi süvendatult edasi arendada, sh kokkupuutepunktides teiste kliiniliste erialadega, avardada erialaga seonduva täiendõppe võimalusi ja kindlustada kliinilise logopeedia eriala jätkusuutlikkus kutsealase väljaõppe kaudu. EKLS on avatud kõigile kliinilistele logopeedidele, kes leiavad endas soovi nende eesmärkide poole liikuda ja tahavad anda oma panuse. Samuti teeb EKLS koostööd kõigi erialaühenduste ja institutsioonidega, kes meie eesmärke väärtustavad või kelle arengule meie saame sisuliselt kaasa aidata.