EKLS valiti konkursil Eesti Töötukassa kvalifitseeritud koolituskaardi partneriks

Konkursi raames kestab koostöö perioodil 01.05.2019-31.12.2020.

Eesti Töötukassa kaudu koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui:

  • olete töötav inimene (töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses) ja
  • olete vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga ja
  • teile on taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.

Täpsemaid tingimusi vaata siit: Eesti Töötukassa koduleht