Juhend FEES uuringu iseseisva teostamise kompetentsi saavutamiseks

Välja on töötatud kliinilise logopeedi poolt teostatava FEES uuringu läbiviimise kompetentsi saavutamise juhend. Programmiga saab tutvuda siin ja rubriigis Koolitus -> Fees väljaõpe.

Programm koosneb 3 osast: protseduuriline, interpretatsiooni alane ja tehniline.

2019. aastal  osaleb FEES väljaõppe programmis 15 kliinilist logopeedi.

Protseduurilise kompetentsi koolitus toimub 17.-18.04.2019.

Teooriaeksam toimub mais 2019.

Teooriaeksami järgne superviseeritud praktika läbiviimise kestus on individuaalne ja sõltub programmis osaleja edasijõudmisest.

Plaanipärase väljaõppe programmi osade täitmise korral on võimalus lõpetada väljaõpe juunis 2019.