TERVISHOIUSÜSTEEMIS TÖÖTAVAD ja/või KLIINILISED LOGOPEEDID

HEA KOLLEEG!

Tervishoiusüsteemis töötavatele logopeedidele on loodud päris oma selts –
EESTI KLIINILISTE LOGOPEEDIDE SELTS  (EKLS)

Liikmeteks on oodatud kõik tervishoiusüsteemis töötavad ja/või kliinilised logopeedid, sest

  • Meil on ühiseid rõõme: interdistsiplinaarne koostöö, patsientide edulood, koostöövalmid ja targad kolleegid, kursis olemine erialaste saavutustega ja suundumustega maailmas
  • Meil on ühiseid muresid: madal palk, juurdepääsu puudumine digilukku, arve esitamise õiguse puudumine, vähene teadustöö kliinilise logopeedia alal Eestis, logopeediliste tervishoiuteenuste madal hind, spetsiifiliste erialaste koolituste vähesus, vähene info kolleegide tegemistest ja tervishoiusüsteemis toimuvast, jm.
  • Meil on ühised õigused: edendada ja hoida kliinilise logopeedia eriala.

EKLS loodi selleks, et ühised rõõmud ja mured liita kokku ühiseks võimaluseks!

 Seltsi liikmena on Sul võimalus:

  • osaleda soodsate hindadega EKLS koolitustel;
  • osaleda töögruppides;
  • olla kursis üksteise erialaste kogemuste ja saavutustega;
  • ühiselt seista logopeedi õiguste eest tervishoiukorralduses;
  • luua efektiivne kontaktvõrgustik meie patsientide paremaks raviks.

 Liikmeks astumise info ühe kliki kaugusel meie kodulehel!

EKLS juhatus:  Anne Uriko, Marina Tammik, Ene Taurafeldt, Lea Kübar