KOOLITUS [04.06.2018]: FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. Teooria läbi praktika.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade FEES uuringule suunamise näidustustest, läbiviimise protseduurist, uuringul avanevast pildist ning selle tõlgendamisest. Õpetada võrdlema videofluoroskoopilist ja fiiberendoskoopilist neelamisuuringut, nendelt kogutava informatsiooni sarnasust ja erinevust. Õppida tundma neelamismanöövrite ja asenditeraapia võtete kasutamist FEES-uuringul. Osata tõlgendada FEES- uuringult logopeedi jaoks saadavat informatsiooni.

OSALEJATE ARV ON TÄITUNUD, REGISTREERUMINE LÕPPENUD

Koolitus on üles ehitatud praktilise töötoana, mis vaheldub teoreetiliselt õpitavagaOsalejatel on võimalus ise osaleda FEES uuringus. Selleks kasutatavad toiduained on koolituse hinnas (soovi korral võib osaleja võtta kaasa oma toiduained).

 

Sihtrühm Kliinilised logopeedid*
Koolituse läbiviijad

Anne Uriko, kliiniline logopeed, TÜ Kliinikum
Dr. Jana Intšite, taastusarst, TÜ Kliinikum

Toimumise aeg 04. juuni 2018, kl 10.00 – 16.30
Toimumiskoht Tartu, Riia 167, B 236
Koolituse kestus 6,5 tundi

* Käesolev kursus on mõeldud kliinilistele logopeedidele,
kes omavad baasteadmisi neelamishäirete avaldumisest ja teraapiast

Kava:

10.00 – 11.00 Baasteadmised FEES -uuringu läbiviimiseks.
Võrdlus VF neelamisuuringuga
11.10  – 12.00 Neuroloogilise haigusega patsient FEES-uuringul
12.00 – 12.30 Eine
12.30 – 13.30 FEES-uuringu protseduur ja läbiviimine
13.40 – 14.40 FEES uuringul avaneva pildi interpreteerimine
14.50 – 15.50 Neelamismanöövrid FEES-uuringul
15.55 – 16.30 FEES-uuringu protokoll. Kokkuvõte

 

Koolitusel osaleja:

  • Omab ülevaadet FEES-uuringu toestamise põhimõtetest;
  • Omab ülevaadet FEES-uuringule suunamise näidustustest;
  • Oskab hinnata neelamisel osalevate anatoomiliste struktuuride normikohast anatoomiat ja füsioloogiat ning märkab patoloogiat;
  • Tunneb normikohast toidu liikumise teekonda FEES-uuringul;
  • Märkab ja tunneb patoloogilist neelamismehhanismi FEES-uuringul;
  • Tunneb neelamismanöövrite ja asenditeraapia võtete mõju neelamise mehhanismile.

Koolitustasu*:

EKLS liikmed:    75 €    (alates 21.05.2018    95 €)
EKLS mitteliikmed:   105 €    (alates 21.05.2018    125 €)
*koolitustasusid puudutav info ja tingimused on kirjas EKLS kodulehel (Koolitused).

Kohtade arv on piiratud. Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus. Koolituskulu saab maha arvestada maksustatavast tulust.