Psühhiaatriline patsient kliinilise logopeedi vastuvõtul

18.oktoober 2019 Psühhiaatriline patsient kliinilise logopeedi vastuvõtul

Hind: tegevliikmetele 80 EUR; toetajaliikmetele ja mitteliikmetele 150 EUR
Juhendaja: Kätlin Konstabel
Sihtgrupp:  logopeedid ja teised huvilised
oimumise koht: Tartu
Koolituse kestus: 1 päev/ 6 tundi

Psüühikahäired muudavad inimese käitumist ja meeleolu. Need võivad põhjustada arusaamatusi ja kannatusi nii haigele kui teda ümbritsevatele. Kui kliinilise logopeedi vastuvõtule tuleb kõne, – hääle- või neelamishäirega patsient, kellel on ka psüühikahäire (depressioon, ärevus, skisofreenia, antisotsiaalne käitumine jne.), siis kuidas häire ära tunda, kuidas haigega suhelda, kuidas toime tulla?

Kätlin Konstabel on psühholoog ja pereterapeut. Ta on töötanud politseis, Tartu Ülikooli Teaduskoolis, TÜ Psühhiaatriakliinikus ning TÜ Psühholoogia instituudis õppejõuna loenguid pidades.

Patsiendi toitumus – mida peame märkama ja teadma? Lapsed vs täiskasvanud. Laboratoorsed analüüsid ja nende tõlgendamine. Neelamishäire dieedid. Äsja valminud Eesti juhendi esmatutvustus

5. juuni 2019                  Patseindi toitumus – mida peame märkama ja                                                                      teadma?  Lapsed  vs täiskasvanud.                                                                                              Laboratoorsed analüüsid ja nende tõlgendamine.                                                              Neelamishäire dieedid. Äsja valminud Eesti juhendi                                                        esmatutvustus.

Osalejate arv:                         ei ole piiratud
Hind:                                            75 eur EKLS tegevliikmele; teistele 130 eur  Täienduspunktide arv:     5 TP
Juhendajad:                             Dr. T. Jaek, laboriarst;                                                                                                                            Dr. Ly Carlman (TÜ Kliinikum);                                                                                                         lastearst täpsustub);                                                                                                                             EKLS neelamishäire dieetide töögrupi kliiniline                                                                     logopeed (täpsustub)
Sihtgrupp:                               eelkõige tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid,                                                           aga ka teised huvilised
Toimumise koht:                Tartu
Koolituse kestus:              1 päev

Kliinilise logopeedi vastuvõtule satub sageli patsiente, kes ei toitu piisavalt. Põhjuseks isupuudus (erinevate haigusseisundite korral), võimetus suukaudselt toituda (düsfaagia korral) või tekkinud toitumisalane teadmatus (dementsuse korral). Kliiniline logopeed peab oskama seda märgata.

 1. Mille põhjal saame järeldada, kas patsient toitub piisavalt, kas esineb nälgus ja veepuudus. Käsitleme alatoitumuse tunnuseid, põhjuseid ning selle hindamise meetodeid.                                                                                                                            Eristame, mis vahe on toitumisel vs söömisel. Toiduaine vs toitaine ja kuidas neid grupeeritakse ning mida patsiendil jälgitakse? Toiduainete koostis vs toitainete koostis.                                                                                            Haiglatingimustes rakendatakse kliinilist toitmist. Õpime, mis on vahet lisatoitmisel ja kliinilisel toitmisel ning kuuleme erinevatest toitmisviisidest (suukaudne, enteraalne, parenteraalne). Millised on lisatoitmise võimalused?

Kui vastuvõtule tuleb neelamishäire kaebusega patsient, siis saame tema toitumise kohta informatsiooni patsienti jälgides ja küsitledes. Õpime, mis on naha turgori test ja mida peab sisaldama toitumispäevik.  Selle põhjal hindamine võib olla siiski subjektiivne. Objektiivse pildi patsiendi terviseseisundist saab laboratoorsete analüüside põhjal.

 1. Õpime, kuidas laboratoorseid analüüse grupeeritakse, mille alusel neid määratakse. Käsitleme peamisi laboratoorseid analüüse, mida kliiniline logopeed peaks oskama tõlgendada (veri, uriin). Milliseid analüüse düsfaagiaga patsiendil jälgida? Saame teada, kas ja kuidas peegeldub düsfaagia kliinilise vere ja uriini analüüsides. Millised on põletikunäitajad kliinilistes analüüsides, mis viitavad aspiratsioonpneumooniale? Samas ei pruugi iga normist kõrvalekalduv näit olla patoloogia. Kas on olemas haigusspetsiifilisi analüüse? Mis on markerid? Mida näidud meile ütlevad ja kas laborianalüüsid viitavad nälgusele, veepuudusele. Peamiste põletikunäitajate tõlgendamine.                                                                                                                                                                                     3.Eraldi teemana käsitletakse imikute ja laste toitumist ja toitmist. Kas laps on väike täiskasvanu? Söömishäire vs neelamishäire. Kliinilise logopeedi oluline roll. Laste toitumise hindamine ja toitmine düsfaagia korral.                                                                                                                                                                                                                 4. Aasta tagasi alustas Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi töörühm neelamishäire haigladieetide koostamist. Tutvustame valminud dieete, nende nimetusi ning räägime, mis võeti dieetide koostamisel aluseks ja kuhu edasi liikuda. Tutvustame vedelike tihedusastmeid ja kuidas neid Eestis nimetama hakatakse. Toome võrdlused reaalsete toiduainetega. Neelamishäire dieetide väljatöötamine oli üks osa üle-Eestilisest haigladieetide uuendamise protsessist, mille eestvedajaks on Eesti Kliinilise Toitmise Selts.

Eesmärk: Õpetada kliinilisele logopeedile hindama patsiendi toitumust ja tõlgendama peamisi kliinilisi analüüse. Õpetada düsfaagiaga imikute ja laste toitumise ja toitmise eripärasid. Tutvustada Eesti esimest ühtlustatud neelamishäirete dieetide juhendit.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu eristab normipärast toitumuse ja alatoitumust. Teab, millised on põhitoiduained, mida organism vajab ning millised on toitained, mida organism vajab. Tunneb kliinilise toitmise vajaduse põhjuseid ja viise. Tunneb peamisi laborianalüüside gruppe ning oskab tõlgendada kliinilisi analüüse, mis viitavad düsfaagiale. Tunneb laborianalüüsides põletikunäitajaid. Teab, kuidas hinnatakse laste toitumust ja selle spetsiifikat võrreldes täiskasvanuga. Tunneb düsfaagiaga imiku ja lapse toitmise eripärasid.

EKLS KEVADSEMINAR JA ÜLDKOOSOLEK

10.-11. mail 2019 EKLS  kevadseminar ja üldkoosolek

Teema: Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos – ühtsete aluste väljatöötamine. Dokumentatsiooni sisu ja nõuded.

Sihtgrupp: ainult EKLS liikmed
Hind: 35 EUR
Kestus: 6  akadeemilist tundi
Koolitajad: Meris Tammik (ekspertarst-metoodik);  kliinilised logopeedid
Koht: Kallisaba turismitalu, Järvamaa

Patsiendi ravikorralduse aluseks on terviklik lähenemine. Üha enam teatakse haigusi, millega kaasneb kõne-, neelamis- või häälehäire. Patsient liigub erinevate eriarstide vaateväljas ja puutub kokku erinevate tugispetsialistidega. Seetõttu peavad Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos olema arusaadavad neile kõikidele. Informatiivne sissekanne on sisukas, kuid kokkuvõtlik. Lisaks kasutavad haiguslugudes olevat kliinilise logopeedi kajastatud informatsiooni veel sotsiaal- ja tööhõiveteenuste pakkujad. Seetõttu on sissekanded olulise tähtsusega edasiste raviotsuste tegemisel, aga ka näiteks puude taotlemisel ja töövõime määramisel.

 

FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt

FEES-uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt. Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia. 

Toimumise aeg: 17.-18.aprill 2019

Koolituse läbiviijad: Anna-Liisa Sutt (logopeed, PhD), Inglismaa;

Dr. K. Kalling (Ida-Tallinna Keskhaigla, KNK-arst)

Dr. Lauri Käis (PERH, KNK arst)

Dr. Linda Sõber (PERH, KNK arst)

Toimumise koht: NB!   1. päeva RUUMI  MUUTUS! 

1. päeva  koolitus toimub Tartus, Ravila 19,   Biomeedikum

2. päeva koolitus toimub Tartus, Riia 167, B 236

 

Sihtgrupp:   1. päeval – logopeedid;

1. ja 2. päeval ainult tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid

Osalejate arv: 1. päeval: ei ole piiratud; 2. päeval: 12

Hind: EKLS tegevliikmetele esimesel koolituspäeval osalemine 110 EUR; mõlemal päeval osalemine 180 EUR; toetajaliikmele ja mitteliikmele esimesel päeval osalemine 220 EUR; mõlemal päeval osalemine 350 EUR. NB! Ainult teisel koolituspäeval osalemine ei ole võimalik.

Täienduspunktide arv: esimesel päeval 6 TP; mõlemal päeval kokku 12 TP

Pane tähele: ainult esimesel koolituspäeval osalemine annab teadmised FEES-neelamisuuringust, kuid ei võimalda taotleda FEES-neelamisuuringu iseseisva teostamise sertifikaati. Osalemine mõlemal koolituspäeval on eelduseks FEES-neelamisuuringu sertifikaadi taotlemise jätkutegevustele.

Laste düsartria praktiline käsitlus

Osalejate arv: ei ole piiratud
Hind: tegevliikmetele 70 EUR; toetajaliikmetele ja mitteliikmetele 140 EUR
Täienduspunktide arv: 12 TP

Koolitajad:
Helene Törölä PhD (Soome, Oulu Ülikooli Lastehaigla)
Anneli Yliherva PhD (Soome, Child Language Research Center, Oulu Ülikool)

Sihtgrupp: logopeedid
Toimumise koht: Tartu (asukoht täpsustub)
Koolituse kestus: 2 päeva

Koolitus toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde

Koolituse läbiviijatel on tugev nii teoreetiline kui ka praktiline taust. Mõlemad lektorid omavad pikaaegseid kogemusi laste düsartria korrektsioonis tervishoiusüsteemis ja erasektoris. Koolitusel käsitletakse düsartria kaasaegseid teoreetilisi teadmisi (sh düsartria vormi seost põhihaiguse ja selle kuluga), diagnostikat ja tõenduspõhiseid praktilisi võtteid. Praktiline osa toimub töötubades, kus analüüsitakse juhtumeid ning koostatakse ühiselt teraapiaplaane. Koolitusele on oodatud ka osalejate enda juhtumid.

Farmakoloogia kliinilisele logopeedile

Hind: 130 EUR,  EKLS tegevliikmele, kes on ka Eesti Tervishoiu Kutseliidu liige 80 EUR
Täienduspunktide arv: 12 TP
Juhendaja: prof. Anti Kalda; Kaili Anier, farmakoloogia teadur, PhD
Sihtgrupp: kliinilised logopeedid, teised huvilised
Toimumise koht: Tartu, Ravila 19,    Biomeedikum,    ruum 0093

Esmakordselt Eestis: Farmakoloogia kursus, mis on välja töötatud kliinilisele logopeedile!

Kursuse eesmärk on anda esmased teadmised farmakoloogiast. Kursus on üles ehitatud spetsiaalselt kliinilisele logopeedile, lähtudes tema töös esinevast vajadusest. Näiteks saad vastuse küsimusele, kas võib juhtuda, et ravime ravimite kõrvalmõju, milleks võivad olla kõne-, neelamis- ja häälehäired, mitte häiret ennast?

Üldfarmakoloogia tsüklis saab logopeed teada, mis on farmakodünaamika ja farmakokineetika. Räägitakse ravimite koos- ja kõrvaltoimetest, manustamise viisidest ja ravimvormidest, sh ravimite kasutamise iseärasustest lastel ja vanuritel.

Erifarmakoloogia osa on üles ehitatud spetsiaalselt kliinilise logopeedi tööks vajaminevate teadmiste omandamisele. Keskendutakse ravimitele, mille võtmine võib mõjutada patsiendi kõne-, neelamis- ja häälehäirete diagnostikat ning logopeedilise teraapia efektiivsust. Eraldi käsitletakse ravimrühmi, mille kasutamisel võivad ilmneda kõnet, neelamist ja häält mõjutavad kõrvaltoimed.

KAVA

I päev, 21.03.2019 Üldfarmakoloogia
(10.00 – 16.00, lõunapaus 13.00 – 13.45)

 • Üldterminid (Kaili Anier)
 • Farmakodünaamika (Kaili Anier)
 • Farmakokineetika (Kaili Anier)
 • Ravimite kõrval- ja koostoimed (Kaili Anier)
 • Ravimvormid ja ravimite manustamise viisid (Anti Kalda)
 • Eripopulatsioonid, ravimite kasutamise iseärasused lastel ja vanuritel (Anti Kalda)

II päev, 22.03.2019 Erifarmakoloogia
(10.00 – 15.00, lõunapaus 13.00 – 13.45)

 • Ravimid milliste võtmine võib mõjutada patsiendi kõne-, neelamis- ja häälehäirete diagnostikat ning logopeedilise teraapia efektiivsust:
  • Närvisüsteemi toimivad ravimid (Anti Kalda)
  • Hingamissüsteemi toimivad ravimid (Anti Kalda)
 • Ravimrühmad ja ravimid, mille kasutamisel võivad ilmneda kõnet, neelamist ja häält mõjutavad kõrvaltoimed (Anti Kalda)

Pea- ja kaelapiirkonna radioloogia kliinilisele logopeedile

Hind: 100 EUR, 10 TP
Juhendaja: dr. Indrek Hanso, radioloog; Anne Uriko, kliiniline logopeed
Sihtgrupp: kliinilised logopeedid ja teised huvilised
Toimumise koht: Tartu. Mõlemal päeval on kursuse kestus 5 tundi.

Kursus toimub koostöös Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsiga

Kursus on suunatud tervishoiusüsteemis töötavale logopeedile kliinilise kompetentsi tõstmiseks ja teistele erialaspetsialistidele, kellel on igapäevases töös vajalik mõista radioloogilisi uuringuid ning videofluoroskoopilist neelamisuuringut. Esimesel päeval käsitletavad teemad on: pea-kaelapiirkonna anatoomia ja haiguslikud muutused (sinonasaaltrakt, sh adenoidid, polüübid; ninaneel, suuõõs ja suuneel, alaneel ja kõri, oimuluud, süljenäärmed, kaela lümfisõlmed, kilpnääre, mh suurenenud kilpnääre; koljupõhimik, seedetrakti ülaosa, söögitoru ja magu, mh divertiikuli mõju neelamisfun-le ja osteofüütide mõju neelamisfun-le);  kesknärvisüsteem (aju verevarustus, vaskulaarsed territooriumid, insult, MS, neurodegeneratiivsed muutused) ja kiirguskaitse ning ohutusnõuded (kiirguskaitse põhimõtted, praktilised küljed ja ohutusnõuded, kiirguskaitse füüsikalised ja bioloogilised alused). Teisel päeval käsitletakse videofluoroskoopilise neelamisuuringu teostamist, neelamisega seotud  anatoomiliste struktuuride hindamist ning oraalse, farüngeaalse ja ösofageaalse faasi neelamise mehhanismi ja uuringul avalduvat patoloogiat videonäidete alusel.

23. september 2019 Geriaatriast kliinilisele logopeedile

Hind: 100 EUR, 5 TP
Juhendaja: Dots. Kai Saks
Sihtgrupp: tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid ja teised huvilised
Toimumise koht: Tartu
Koolituse kestus: 1 päev/ 5 akadeemilist tundi

Koolitus toimub koostöös Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsiga.

Kursusel antakse ülevaade vananemisega kaasnevatest muutustest inimese kehas, vaimus ja psüühikas. Tutvustatakse eakatel sagedamini esinevaid haigusi, rõhuasetusega kõne, neelamise, aistingute ja kognitsiooniga seotud probleemidele. Viimasel ajal kasvab üha tervisehäirega vanemate inimeste hulk, kes vajavad kliinilise logopeedi abi  seoses haiguse tagajärjel tekkinud kõne/suhtlemise või neelamishäirega. Käsitleme, mis vahe on vananemisel ja haigustel. Vanemaealiste inimeste aitamine on oma spetsiifikaga, arvestada tuleb nii ealisi muutusi kui kaasuvaid haigusi.

24.-25.jaanuar 2019: Teadusartikli kriitiline lugemine ja tõlgendamine

Osalejate arv: maksimaalselt 15
Hind: 100 EUR;  EKLS ja Eesti Tervishoiu Kutseliidu liikmele  50%  (50 EUR)
Täienduspunktide arv: 10 TP

Juhendaja: dotsent Katrin Lang, vanemteadur Mikk Jürisson
Konsultant: Dr Arlene McCurtin, PhD SLP, Clinical Therapies, University of Limerick
Sihtgrupp: eelkõige tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, aga ka teised huvilised
Toimumise koht: Tartu
Koolituse kestus: 2 päeva / mõlemal 5 akadeemilist tundi.

Koolitus toimub koostöös Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsiga.

Kursus annab ülevaate meditsiinilise sisuga teadusartiklitest (valdavalt logopeedia alased uuringud) nende metoodika alusel. Ülevaade tähtsamatest uuringukavanditest, tulemimõõdikutest. Tähtsamad oskused tulemuste statistiliseks interpreteerimiseks. Segava teguri ja nihke mõisted ning mõjud. Kõik teemad õpetatakse läbi näidete erialastest teadusartiklitest.

Kursuse läbinu oskab lugeda teadusartiklit, seejuures: määratleda uuringukavandit, saada aru tulemimõõdikutest, statistilisest meetodist, sedastada ning kriitiliselt hinnata võimalikke segavaid tegureid ja nihkeid.

Kursuse läbinu oskab kriitiliselt hinnata teadusartikli tulemusi.