23. september 2019 Geriaatriast kliinilisele logopeedile

Hind: 100 EUR, 5 TP
Juhendaja: Dots. Kai Saks
Sihtgrupp: tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid ja teised huvilised
Toimumise koht: Tartu
Koolituse kestus: 1 päev/ 5 akadeemilist tundi

Koolitus toimub koostöös Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsiga.

Kursusel antakse ülevaade vananemisega kaasnevatest muutustest inimese kehas, vaimus ja psüühikas. Tutvustatakse eakatel sagedamini esinevaid haigusi, rõhuasetusega kõne, neelamise, aistingute ja kognitsiooniga seotud probleemidele. Viimasel ajal kasvab üha tervisehäirega vanemate inimeste hulk, kes vajavad kliinilise logopeedi abi  seoses haiguse tagajärjel tekkinud kõne/suhtlemise või neelamishäirega. Käsitleme, mis vahe on vananemisel ja haigustel. Vanemaealiste inimeste aitamine on oma spetsiifikaga, arvestada tuleb nii ealisi muutusi kui kaasuvaid haigusi.