Laste düsartria praktiline käsitlus

Osalejate arv: ei ole piiratud
Hind: tegevliikmetele 70 EUR; toetajaliikmetele ja mitteliikmetele 140 EUR
Täienduspunktide arv: 12 TP

Koolitajad:
Helene Törölä PhD (Soome, Oulu Ülikooli Lastehaigla)
Anneli Yliherva PhD (Soome, Child Language Research Center, Oulu Ülikool)

Sihtgrupp: logopeedid
Toimumise koht: Tartu (asukoht täpsustub)
Koolituse kestus: 2 päeva

Koolitus toimub inglise keeles sünkroontõlkega eesti keelde

Koolituse läbiviijatel on tugev nii teoreetiline kui ka praktiline taust. Mõlemad lektorid omavad pikaaegseid kogemusi laste düsartria korrektsioonis tervishoiusüsteemis ja erasektoris. Koolitusel käsitletakse düsartria kaasaegseid teoreetilisi teadmisi (sh düsartria vormi seost põhihaiguse ja selle kuluga), diagnostikat ja tõenduspõhiseid praktilisi võtteid. Praktiline osa toimub töötubades, kus analüüsitakse juhtumeid ning koostatakse ühiselt teraapiaplaane. Koolitusele on oodatud ka osalejate enda juhtumid.