Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi üldkoosoleku kokku kutsumise teade

NB! Protokolliga saavad liikmed tutvuda siseveebis hiljemalt 14 päeva pärast üldkoosoleku toimumist.
Üldkoosolek toimub:                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aeg:  10. september 2020
                 Kellaaeg: 17.00-18.00
                 Koht: Tartu Botaanikaaed, auditoorium                                                                                                                                                                                                                                 EKLS ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2019. a. majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruande kinnitamine.                                                                                                                                                                                                                                  EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus:
Anne Uriko
Ene Taurafeldt
Evely Babenko
Lea Kübar
Marina Tammik                                                                                                                                                                                                                                                                                Majandusaasta aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda. Palun anda soovist teada e-mailile: juhatus@ekls.ee.