Üleeuroopaline logopeedide päev!

Palju õnne!

6. märtsil tähistab Euroopa logopeedide päeva, mis sel aastal on
pühendatud alternatiivsele ja kõnet toetavale kommunikatsioonile. Teemaga on süvendatult Eestis tegeletud alates 90.-st aastatest ning see on jätkuvalt ja põhjendatult fookuses. Aitäh kõigile kolleegidele, kes neil teemadel on andnud oma panuse Eesti logopeedia arengusse!
[pilt: http://www.itechnews.net]

Ühine neelamishäirega patsiendi haigladieedi väljatöötamise töögrupiga!

Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi (EKTS) dietoloogia töögrupp teeb ettepaneku osalemiseks ümarlauas, mille eesmärk on üle vaadata haigla ja hoolekandeasutuste toitlustamise aluseks oleva määruse “Tervisekaitsenõuded haigla ja hoolekandeasutustele” sisu ning selles toodud
haiguspuhuste dieetide jaotus ja kirjeldused ning koostada erialaseltside soovitused selle määruse kaasajastamiseks.

EKLS on Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi koostööpartner.

Meid puudutab kõik see, mis käsitleb neelamishäirega patsientide dieedi väljatöötamist. Dieet võiks olla ühtselt mõistetav üle Eesti ning vastata kindlatele kriteeriumitele. Enne suurde töögruppi minemist tuleks meil endil kujundada omaenda ja maailma kogemustele toetudes nägemus neelamishäirega patsientide dieetidest ja soovidest selles osas
(toidu tekstuur, konsistents, tihedusastmed, väljanägemine jm).

Selleks ootame Sind sõna sekka ütlema ja oma kogemusi jagama!
Anna teada aadressil juhatus@ekls.ee kui Sa oled abiks selles osas kaasa rääkima.

Igaühe kogemused ja arvamused on oodatud kuni 10.märtsini.

Seejärel lepime kokku kohtumise kõikidega, kellele teema tundub aktuaalne ja lahendamist vajav.

Astu liikmeks!

EKLS kutsub seltsi liikmeks – kuidas seda teha, loe täpsemalt meie kodulehelt: LIIKMELISUS > Astun Liikmeks

Osale koolituste planeerimisel ja läbiviimisel – oleme registreeritud täiskasvanute täienduskoolitusasutus – paku välja vajalikke koolituse ideesid logopeedidele – mille vastu tunned ise huvi ja millisel teemal tahaksid olla koolitaja? Kirjuta meile koolitus@ekls.ee

Tere maailm!

Tegevust alustas Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts!

Seltsi asutamiskoosolek toimus 20.02.2018 Tartus. Seltsi loomise idee sündis praktilisest vajadusest, mitmete logopeedide ühise koostöö tulemusena. Selts ühendab tervishoiusüsteemis töötavaid logopeede, kelle visiooniks on hoida ja arendada kliinilise logopeedia eriala Eestis ja tagada selle jätkusuutlikkus arenevas maailmas.