KLIINILISE LOGOPEEDI SERTIFITSEERIMINE ja KLIINILISE LOGOPEEDI PRAKTIKANDI PROGRAMM

Sertifitseerimine algab 21. maist !

EKLS alustab kliiniliste logopeedide sertifitseerimist eesmärgiga tõsta seeläbi erialast ja kliinilist pädevust.

Pädevuste omandamise tõestusena väljastatakse kliinilise logopeedi sertifikaat, mis kinnitab tervishoisüsteemis vajamineva kompetentsi omandamist.

Kui sertifitseerimise nõuded ei ole veel täidetud (näiteks hiljuti tervishoiusüsteemi tööle asujad), siis on võimalik siseneda  “Tervishoiusüsteemis töötava kliinilise logopeedia praktikandi individuaalõppe programmi ehk kliinilise logopeedi stažeerimisprogrammi”.

Sertifikaat on tunnustus

Sertifikaat on tunnustus kliinilisele logopeedile kliinilise kompetentsi saavutamise nimel nähtud sihikindla tegevuse ja töö eest.

Väiksema kogemusega logopeed saab siseneda stažeerimisprogrammi, et töötada mentori juhendamisel ning samaaegselt ennast täiendada kliinilise kompetentsi saavutamiseks.

EKLS seisab Eesti tervishoius pakutava kliinilise logopeedilise teenuse kvaliteedi hoidmise eest. Sertifitseerimine parandab ja ühtlustab Eestis kliiniliste logopeedide kompetentsi taset, tagades seeläbi patsiendile ohutu teenuse osutamise ning parandades logopeedilise tervishoiuteenuse kättesaadavust.

Kliinilisel logopeedil on piisav teoreetiliste teadmist ja oskuste tase ning praktilise haiglatöö kogemus. Seetõttu suudab sertifitseeritud kliiniline logopeed pakkuda iseseisvat logopeedilist teenust.

Kliinilise logopeedi pädevussertifikaat annab võimaluse kindlustundeks  tööandjale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile, et logopeedilise teenuse osutamine tervishoiusüsteemis on kvaliteetne. Seeläbi aidatakse kaasa riskide maandamisele tervishoiusektoris.

Terviseorganisatsiooni määratlusel loetakse tervishoiuteenust kvaliteetseks, kui see vastab:

  • patsiendi vajadustele ja ootustele;
  • erialaselt aktsepteeritud nõuetele;
  • ühiskonna seadusandlikele ja eetilistele põhimõtetele;
  • tagab patsiendi heaolu ja parima võimaliku tulemuse;
  • on osutatud põhimõttel – maksimaalne tulemus võimalikult madalate kulutustega…/ (Eesti Haigekassa koduleht: https://www.haigekassa.ee/partnerile/tervishoiuteenuste-kvaliteet).

Sertifitseerimisjuhend on koostatud eeltoodud põhimõtteid silmas pidades.

Sertifitseerimine toimub välja töötatud sertifitseerimisjuhendi alusel ja on vabatahtlik.  Sertifitseerida saavad kõik tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, logopeedi kutse ega kliinilise logopeedi kutse omamine ei ole vajalik. Eelduseks on magistriharidus logopeedias. Sertifitseerimisel on võimalikud erisused, mida arvestatakse individuaalselt (lapsehoolduspuhkus, töötamine või praktiseerimine välisriigis jne).

Sertifitseerimist  teostab sertifitseerimiskomisjon.

Sertifitseerimise info asub avalehel asuvas menüüs: Sertifitseerimine.