Sertifitseerimise korraldus

Sertifitseerimise ja resertifitseerimise aluseks on sertifitseerimisjuhend.

Selles kirjeldatakse sertifitseerimise korda ja tingimusi:

  • kliinilise logopeedi sertifitseerimisel;
  • tervishoiusüsteemis töötava kliinilise logopeedi praktikandi individuaalõppe programmi sisenemisel. 

EKLS vastutab sertifitseerimise korralduslike küsimuste eest.

Vaata, kas saad kohe taotleda kliinilise logopeedi sertifikaati või on soovitav siseneda kliinilise logopeedi praktikandi programmi: skeem

Sertifitseerida saavad ka tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, kellel on kehtiv kliinilise logopeedi kutse. Sertifitseerimisel on võimalikud erisused, mida arvestatakse individuaalselt (näiteks lapsehoolduspuhkus, töötamine või praktiseerimine välisriigis jne).

Sertifitseerimise taotluste vastuvõtt 2019:

21. mai – 21. august – taotluste vastuvõtt on lõppenud. Taotlejate dokumentide läbivaatamine toimub hiljemalt 20. septembriks 2019.

21. oktoober – 15. november – dokumente võib saata kohe, kuid neid hakatakse läbi vaatama jooksvalt alates 21. oktoobrist.

Nõutavad dokumendid tuleb saata aadressile sert@ekls.ee

Samal aadressil saab vastuse kõikidele sertifitseerimist puudutavatele küsimustele.

Sertifitseerimiskomisjon:

Evely Babenko –  komisjoni esimees

Reet Veenpere

Ene Taurafeldt

Marina Tammik

Veronika Raudsalu

Sertifitseerimise hinnakiri:

EKLS liige EKLS mitteliige
Sertifitseerimine 30 90
Kliinilise logopeedi stažeerimisprogrammis osalemine* 50 100

* tasu suurus võib varieeruda olenevalt programmis osalemise mahust