Sertifitseerimise vajadus

EKLS seisab Eesti tervishoius pakutava kliinilise logopeedilise teenuse kvaliteedi hoidmise eest. Sertifitseerimine parandab ja ühtlustab Eestis kliiniliste logopeedide kompetentsi taset, tagades seeläbi patsiendile ohutu teenuse osutamise ning parandades logopeedilise tervishoiuteenuse kättesaadavust.

Sertifikaat on tunnustus kliinilisele logopeedile kliinilise kompetentsi saavutamise nimel nähtud sihikindla tegevuse ja töö eest.

Väiksema kogemusega logopeed saab siseneda stažeerimisprogrammi, et töötada mentori juhendamisel ning samaaegselt ennast täiendada kliinilise kompetentsi saavutamiseks.

Kliinilisel logopeedil on piisav teoreetiliste teadmist ja oskuste tase ning praktilise haiglatöö kogemus. Seetõttu suudab sertifitseeritud kliiniline logopeed pakkuda iseseisvat logopeedilist teenust.

Kliinilise logopeedi pädevussertifikaat annab võimaluse kindlustundeks  tööandjale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkindlustusametile, et logopeedilise teenuse osutamine tervishoiusüsteemis on kvaliteetne. Seeläbi aidatakse kaasa riskide maandamisele tervishoiusektoris.

Sertifitseerimine toimub välja töötatud sertifitseerimisjuhendi alusel ning on vabatahtlik.

Sertifitseerida saavad kõik tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid. Logopeedi ega kliinilise logopeedi kutse omamine ei ole vajalik. Eelduseks on magistriharidus logopeedias. Sertifitseerimisel on võimalikud erisused, mida arvestatakse individuaalselt (näiteks lapsehoolduspuhkus, töötamine või praktiseerimine välisriigis jne).

Sertifitseerimist  teostab sertifitseerimiskomisjon.