Näonärvihalvatused – logopeediline diagnostika ja ravi

Alustame 2020 aasta EKLS koolitustega!

7. veebruaril 2020
Näonärvihalvatused – logopeediline diagnostika ja ravi
(Eestis uus!)

Toimumise koht: teaduskeskus AHHAA (Apollo saal), Tartu, Sadama 1
Juhendaja: Stien Raffa, logopeed (Prantsusmaa)

Koolitus toimub koolituse läbiviimise nõuetele vastavas õppeklassis, mis on ventileeritud ja varustatud koolituse läbiviimiseks vatava tehnikaga (arvuti, diaprojektor). Kõikidele osalejatele on tagatud istekoht.

Grupi suurus: 25
Hind: EKLS liige 95 EUR; EKLS mitteliige 200 EUR 

Sihtgrupp: tervishoiusüsteemis töötavad kliinilised logopeedid
Koolituse kestus: 10.00 – 18.00,  8 TP

Koolitus toimub eesti keeles.

Koolituse eesmärk: Esmakordselt Eestis õpetatakse kliinilist logopeedilist sekkumist patsientide näonärvi halvatuste korral.

Koolituse läbiviijaks on Prantsusmaal haigla logopeedina töötav Stien Raffa, kes omab näonärvi halvatuse logopeedilise ravi alast väljaõpet.

Koolituse tutvustus: Käsitletakse tsentraalse ja perifeerse päritoluga näonärvi halvatuste tekkemehhanisme, põhjuseid, diferentsiaaldiagnostikat ja omandatakse logopeedilise ravi võtted sõltuvalt näonärvi halvatuse vormist.

Näonärvi halvatuste ravi sõltub sõltub haiguse kulust ja prognoosist, mistõttu on oluline tunda patsiendi haiguse ajalugu ja senist dünaamikat ning töös sellega arvestada kogu raviperioodi vältel.

Koolitusel saame teada, kuidas kasutada erinevate uuringute (ENMG, analüüsid, radioloogilised uuringud jm) tulemusi näonärvi halvatuste diagnostikas ja ravi planeerimises.

Anatoomia ja füsioloogia tundmine on kõige aluseks! Õpime, kuidas näopiirkonda palpeerida, haigusseisundit uurida,  ning millist logopeedilist ravi näonärvi halvatuste erinevate vormide korral rakendada, arvestades ka senise dünaamika ja prognoosiga.

KURSUS ON TOIMUNUD

Õpiväljundid:

  • tunneb näonärvi halvatuste tekkepõhjuseid ja – mehhanisme;
  • tunneb näopiirkonna anatoomiat ja füsioloogiat;
  • teab näonärvi halvatuste võimalikke etiopatogeneesist tulenevaid ravimeetodeid;
  • oskab kliinilise logopeedina vajalikke ravivõtteid näonärvi halvatuste ravis.

Koolituse tagasiside

Koolitus lõppeb teadmiste kontrollimisega, mille nõuete täitmisel väljastatakse osalejale tunnistus, mis on nummerdatud ja sisaldab koolituse infot ja eesmärke.

Koolituse lõpus jagatakse igale osalejale tagasiside küsimiseks küsimustik.

KAVA 

Tervituskohv 10:00-10:15
Loengud Näopiirkonna anatoomia ja füsioloogia.
Näonärvihalvatuste põhjused, tunnused, hindamine.
Näonärvihalvatuste kulg, jääknähud, psühholoogiline mõju.
Näonärvihalvatuste taastusravi.
10:15-12:30
Lõuna 12:30-13:30
Loeng ja praktiline osa 13:30-15:00
Kohvipaus 15:15-15:30
Loeng ja praktiline osa 15:30-18:00

[TUTVU: Täiendkoolituse tingimused ja õppekorralduse alused]