Düsartria

       

Informatsioon täpsustub!

Hind

Täienduspunktide arv

Juhendajad:    Helena Törölä, PhD,     Soome, Oulu Ülikooli Haigla

                              Anneli Ylihervä, PhD,  Soome, Oulu Ülikool

Sihtgrupp: logopeedid

Toimumise koht: Tallinn

KAVA