17. – 18. aprill 2019: FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt. Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia.

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale

Tähelepanu! Seoses osaleda soovijate  suure arvuga esimesel päeval on muutus koolituse toimumiskohas! Esimese päeva koolitus toimub Tartus, Ravila 19, Biomeedikumis, Schmidti keskuses (ruumi nr 0092).  Teise koolituspäeva koht jääb samaks,  Riia 167, B236.

Alustame FEES-neelamisuuringu iseseisva teostamise väljaõppe koolitusega kliinilisele logopeedile.                                                    Väljaõppe programm on mitme-etapiline:

I etapp:
1. Teoreetiline ja „hands-on“ koolitus (17.-18. aprillil 2019) – kohustuslik läbida kui soovid taotleda FEES isesiesva teostamise sertifikaati!

II etapp:
Jätkutegevused:
1. Iseseisev teooria jätkuõpe ja teoreetiliste oskuste hindamine (eksam)
2. FEES- uuringute iseseisev läbiviimine (skoobi sisestamine arsti järelvalve all)
3. FEES-uuringute iseseisev läbiviimine superviseerimisel
4. Teostatud uuringute dokumentatsioon. Skoobi sisestamise oskuse hindamine
5. Sertifikaadi väljastamine, mis kinnitab, et logopeed oskab iseseisvalt viia läbi FEES-uuringut

Märkus: ESSD vm FEES-neelamisuuringu eksami sooritanud logopeedid saavad  alustada koheselt praktilise osaga teooria- ja praktika eksamit sooritamata. Eestis on kohustuslik tõendada vaid skoobi sisestamise oskus (kas KNK arstile vm eriarstile) ja võtta tõend, mis kinnitab skoobi sisestamise oskust.

Logopeedi poolt läbiviidav FEES-neelamisuuring  on maailmas gold standard meetod neelamishäire diagnostikaks ja kasutamiseks teraapiaprotsessis. FEES-neelamisuuringut teostatakse Euroopas, Ameerikas, Austraalias alates 1980.-ndatest aastatest. Mitme-etapilise õppe eesmärk on õpetada Eestis välja logopeedid, kes teostavad FEES-neelamisuuringut iseseisvalt.

Väljaõppe programmi esimene etapp – koolitus 17.-18. aprillil koosneb kahest osast.

Esimesel päeval saavad osaleda ka need tervishoiusüsteemis töötavad kliinilise logopeedid, kes ise ei planeeri hakata läbi viima FEES- neelamisuuringuid ega taotle sertifikaati, kuid soovivad õppida tõlgendama uuringu tulemusi. Esimesel päeval on FEES-l avalduva orgaanilise patoloogia märkamise õpetamise eesmärgil kaasatud ka KNK arstid.

Teisel päeval õpetatakse praktiliselt skoopi sisestama tervele inimesele ning läbitakse protseduuriline kompetents. Teisel koolituspäeval ei saa osaleda esimest koolituspäeva läbimata!

Mõlemal koolituspäeval on kohustuslik osaleda tervishoiusüsteemis töötavatel kliinilistel logopeedidel, kelle eesmärgiks on läbida väljaõppe programm ja alustada FEES-neelamisuuringu iseseisva läbiviimisega.

Koolituse läbiviijad:
Anna-Liisa Sutt (logopeed, PhD), Inglismaa
Dr. K. Kalling (Ida-Tallinna Keskhaigla, KNK arst)
Dr. Lauri Käis (PERH, KNK arst)
Dr. Linda Sõber (TÜ Kliinikum, KNK arst)

Esimene koolituspäev: *
Sihtgrupp:  logopeedid
Täienduspunktid :  6 TP
Osalejate arv:  ei ole piiratud
Hind: EKLS tegevliikmetele 110 EUR; mitteliikmetele ja toetajaliikmetele 180 EUR
*Ainult esimesel koolituspäeval osalemine annab teadmised FEES-neelamisuuringust, kuid ei võimalda taotleda FEES-neelamisuuringu iseseisva teostamise sertifikaati.

Toimumise koht:  NB!  Ruumi muutus!  Koolitus toimub Tartus, Ravila 19,  Biomeedikum, Schmidti keskus (ruumi nr 0092)

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale

Esimene ja teine koolituspäev: * *
Sihtgrupp:  ainult tervishoiusüsteemis töötavad logopeedid, kellel on vähemalt 2-aastane kogemus neelamishäirete diagnostika ja teraapia alal. Nõutav on osalemine esimesel koolituspäeval.
Täienduspunktid:  12 TP
Osalejate arv:  12
Kahe koolituspäeva hind:  EKLS tegevliikmetele 220 EUR; mitteliikmetele ja toetajaliikmetele 350 EUR.
**Osalemine mõlemal koolituspäeval on eelduseks FEES-neelamisuuringu sertifikaadi taotlemise jätkutegevustele. Ainult teisel koolituspäeval osalemine ei ole võimalik.

Toimumise koht: Tartu, Riia 167, B 236

Koolituspäevad viib läbi logopeed A.-L. Sutt (PhD) Inglismaalt, kellel on aastatepikkune kompetents FEES-neelamisuuringu läbiviimisel Austraalias ja Inglismaal ning logopeedide väljaõpetamise kogemus FEES-neelamisuuringu teostamise alal.

Eesmärk:
Koolituse laiem eesmärk: õpetada tervishoiusüsteemis töötavatele kliinilistele logopeedidele, kuidas kliiniline logopeed viib läbi FEES-neelamisuuringut, mis on selle eesmärk ning millised on uuringu läbiviimise põhimõtted. Koolitusel õpitakse uuringul avaldunud neelamishäiret ära tundma ning patoloogiast lähtuvat logopeedilist käsitlust.
Koolituse kitsam eesmärk: õpetada FEES-neelamisuuringu praktilist teostamist nendele tervishoiusüsteemis töötavatele logopeedidele, kes planeerivad iseseisvalt alustada FEES-neelamisuuringu läbiviimist.

Õpiväljundid:
Esimesel koolituspäeval osalenu tunneb FEES-uuringu eesmärke ja läbiviimise protseduuri, eristab FEES-uuringul patoloogilist anatoomiat, saab aru neelamismehhanismi patoloogiast FEES-l ning oskab sellele vastavalt kavandada neelamishäire teraapiat. Koolituse lõpus kinnistatakse õpitud teadmised.

Mõlemal koolituspäeval osalenu:

 • valdab uuringu protseduurilist läbiviimist,
 • märkab patoloogilist anatoomiat FEES-l
 • interpreteerib neelamise mehhanismi FEES-l
 • kavandab ja planeerib uuringu käigu vastavalt neelamisfunktsiooni patoloogiale,
 • kasutab uuringul neelamistehnikaid vastavalt avalduvale patoloogiale
 • oskab võrrelda VF ja FEES-uuringut ja tunneb nende erinevusi ja kasutamise eesmärke,
 • omandab „hands-on“ kursuse raames esmase skoobi sisestamise praktilise kogemuse,
 • omandab uuringu interpretatsiooni esmased oskused ja tehnilise kompetentsi

Teine koolituspäev on praktiline. Iga osaleja sisestab juhendamisel skoopi vähemalt viiele kolleegile ning hindab seejuures normaalset anatoomiat ja neelamise füsioloogiat. Lisaks mängitakse uuringu käigus läbi neelamismanöövrid ja rehabilitatsioon. Töö toimub gruppides. Koolituspäeva lõpus kinnistatakse õpitud teadmised.

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale

KAVA:

17. aprill:  kell 10.00-17.00

 • FEES-neelamisuuringu juhtum (taust, kliiniline hindamine, eesmärgid, planeerimine, läbiviimise protseduur logopeedi poolt) A-L. Sutt
 • Suu, neelu ja kõri anatoomia ja patoloogia. KNK arst dr. L. Sõber
 • Suu, neelu ja kõri patoloogiad.  KNK arst dr. Lauri Käis
 • Mida on teada enne FEES uuringut? ( Patsiendi ettevalmistus, ohud) Uuringu läbiviimise protseduur. Dr. K. Kalling
 • Lõuna
 • Neelamisuuringu kohustuslikud osad ja dokumentatsioon. Austraalia ja UK näited. A-L. Sutt
 • FEES kompetentside erinevad osad (protseduuriline, interpretatsioon ja tehniline) ning nende saavutamise võimalused. A-L. Sutt
 • FEES vs VFSS. A-L. Sutt
 • Patsiendi juhtumid – kumba valida, kas FEES voi VFSS? Miks? A-L. Sutt
 • Neelamisfunktsiooni taastamine FEES ajal ja järgselt. A-L. Sutt
 • Enesekontroll õpitu kohta.
 • Kokkuvõte.

18. aprill:  09.00 – 16.00  (A-L. Sutt)

 • FEES juhtumid.
 • Protseduurilise kompetentsi harjutamine väikestes gruppides.
 • Tehnilise kompetentsi arutelu ja plaan.
 • Lõuna
 • Tehnilise kompetentsi harjutamine (igaüks kasutab endoskoopi vähemalt 5 kolleegil. Osalemine eeldab, et oled nõus algajal kolleegil enda peal skoopi kasutada laskma).
 • Normaalse neelamise hindamine ning neelamismanöövrite ja neelamisfunktsiooni taastamise läbi mängimine uuringul. Töö toimub gruppides.
 • Enesekontroll õpitu kohta.
 • Kokkuvõte. Edasiste koolitusvajaduste ja arenguplaani arutelu.

2-päevasel koolitusel osalejate arv on täitunud, REGISTREERU esimesele koolituspäevale