Privaatsuspoliitika

EKLS täpne kontaktinfo on nähtav ekls.ee veebilehel.

Käesoleva veebisaidi aadress on http://ekls.ee/siseveeb ja see on mõeldud seltsi liikmetele info jagamiseks ja omavaheliseks suhtlemiseks.

Tuletame meelde, et siseveebis avaldatud materjalide edastamine teistele osapooltele ei ole kooskõlas siseveebi kasutajareeglitega ja võib lõppeda siseveebi konto blokeerimisega.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks?

Isiklikku infot nagu nimi, e-postiaadress jm isikuandmeid kasutatakse seltsi liikmeks ja siseveebi kasutajaks olemise fakti alusel ainult liikmete ja seltsi põhikirjalise tegevuse hüvanguks. Kolmandate osapooltega jagame isikuandmeid vaid seltsi liikmete loal või õiguspädevust omavate instantside põhjendatud nõudmisel.

Tundlike isikuandmete (nagu terviseinfo) kogumine on sellel veebilehel keelatud.

Isikuandmed võivad tekkida ka tehniliste protsesside käigus, nagu kontaktivormid, kommentaarium, küpsised, analüütika ja seltsi liikmete endi poolt tehtud postitused siseveebi foorumisse. Vaikimisi ei kogu EKLS liikmete kohta mingeid isikuandmeid ning salvestab vaid registreeritud kasutajate profiililehel oleva info. 

Kui külastajad logivad siseveebi ja/või jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed, sisselogimise andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rünnakuid väljastpoolt ning maksimaalse efektiivsusega kaitsta seltsi liikmete privaatsust ja turvalisust EKLS siseveebis.

Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Küpsised

EKLS siseveeb kasutab küpsiseid, et sisselogimist ja infovahetust kiiremaks muuta.

Kui sul on sellel saidil kasutajakonto ja logid sisse, kasutame ajutist küpsist määramaks, kas su veebilehitseja lubab küpsiseid. See küpsis ei sisalda isikuandmeid ja see eemaldatakse veebilehitseja sulgemisel.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

Analüütika

Veebileht jätab meelde sinu personaliseeritud sisselogimise ajad.

Kellega me andmeid jagame

Me ei jaga isikuandmeid mitte kellegagi.

Kui kaua me andmeid säilitame

Kontaktivormide infot säilitatakse kuus kuud, analüütikat aasta aega ning täiendkoolitusega seonduvaid andmeid 10 aastat. Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi ja e-posti aadress, mida ei saa muuta). Seda infot (välja arvatud aktiivne kasutaja salasõna) saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Kontaktandmed

https://www.ekls.ee