KOOLITUS [11.10.2018]: Logopeed – infektsiooni ohver või levitaja? [2]

BTSILL :(Kuidas puhastada vahendeid, mis käivad käest kätte? Kuidas nakkusoht ära tunda? 

Logopeed puutub igapäevatöös kokku nakkusohuga. Koolitusel käsitletakse  ettevaatusabinõusid ja meetmeid nakkuste vältimiseks.  Kuidas tagada ohutu töötamine haiglas patsientidega / lasteaias lastega? Kas lasteaias töötav logopeed peaks kandma kaitsekitlit, maski ja kummikindaid? Koolituse teoreetilisele osale järgneb praktiline õpe. Koolituse põhieesmärk on vähendada infektsioonide tekkeriske ja luua seeläbi meile kõigile ohutum töökeskkond.   

GALERII

Loe edasi “KOOLITUS [11.10.2018]: Logopeed – infektsiooni ohver või levitaja? [2]”

KOOLITUS [04.06.2018]: FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. Teooria läbi praktika.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade FEES uuringule suunamise näidustustest, läbiviimise protseduurist, uuringul avanevast pildist ning selle tõlgendamisest. Õpetada võrdlema videofluoroskoopilist ja fiiberendoskoopilist neelamisuuringut, nendelt kogutava informatsiooni sarnasust ja erinevust. Õppida tundma neelamismanöövrite ja asenditeraapia võtete kasutamist FEES-uuringul. Osata tõlgendada FEES- uuringult logopeedi jaoks saadavat informatsiooni.

OSALEJATE ARV ON TÄITUNUD, REGISTREERUMINE LÕPPENUD
Loe edasi “KOOLITUS [04.06.2018]: FEES – uuringu läbiviimine ja tõlgendamine. Teooria läbi praktika.”

KOOLITUS [21.05.2018]: Logopeed – infektsiooni ohver või levitaja?

BTSILL :(Logopeed puutub igapäevatöös kokku nakkusohtlike olukordadega. Kuidas tagada ohutu töötamine haiglas patsientidega / lasteaias lastega? Kas lasteaias töötav logopeed peaks kandma kaitsekitlit, maski ja kummikindaid? Kuidas puhastada vahendeid, mis käivad käest kätte? Kuidas nakkusoht ära tunda?  Koolitusel käsitletakse ettevaatusabinõusid ja meetmeid nakkuste vältimiseks. Koolituse teoreetilisele osale järgneb praktiline õpe. Koolituse põhieesmärk on vähendada infektsioonide tekkeriske ja luua seeläbi meile kõigile ohutum töökeskkond.

Loe edasi “KOOLITUS [21.05.2018]: Logopeed – infektsiooni ohver või levitaja?”

Üleeuroopaline logopeedide päev!

Palju õnne!

6. märtsil tähistab Euroopa logopeedide päeva, mis sel aastal on
pühendatud alternatiivsele ja kõnet toetavale kommunikatsioonile. Teemaga on süvendatult Eestis tegeletud alates 90.-st aastatest ning see on jätkuvalt ja põhjendatult fookuses. Aitäh kõigile kolleegidele, kes neil teemadel on andnud oma panuse Eesti logopeedia arengusse!
[pilt: http://www.itechnews.net]

Ühine neelamishäirega patsiendi haigladieedi väljatöötamise töögrupiga!

Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi (EKTS) dietoloogia töögrupp teeb ettepaneku osalemiseks ümarlauas, mille eesmärk on üle vaadata haigla ja hoolekandeasutuste toitlustamise aluseks oleva määruse “Tervisekaitsenõuded haigla ja hoolekandeasutustele” sisu ning selles toodud
haiguspuhuste dieetide jaotus ja kirjeldused ning koostada erialaseltside soovitused selle määruse kaasajastamiseks.

EKLS on Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi koostööpartner.

Meid puudutab kõik see, mis käsitleb neelamishäirega patsientide dieedi väljatöötamist. Dieet võiks olla ühtselt mõistetav üle Eesti ning vastata kindlatele kriteeriumitele. Enne suurde töögruppi minemist tuleks meil endil kujundada omaenda ja maailma kogemustele toetudes nägemus neelamishäirega patsientide dieetidest ja soovidest selles osas
(toidu tekstuur, konsistents, tihedusastmed, väljanägemine jm).

Selleks ootame Sind sõna sekka ütlema ja oma kogemusi jagama!
Anna teada aadressil juhatus@ekls.ee kui Sa oled abiks selles osas kaasa rääkima.

Igaühe kogemused ja arvamused on oodatud kuni 10.märtsini.

Seejärel lepime kokku kohtumise kõikidega, kellele teema tundub aktuaalne ja lahendamist vajav.