Läheneb kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlusvooru tähtaeg

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab dokumente esitada kuni 31. jaanuarini 2020

Sertifikaat näitab, et Sul on omadatud meditsiinialased ning kliinilise logopeedi tööks vajalikud erialased teadmised ja oskused ning piisav praktiline kogemus tervishoiusüsteemis töötamisel.

Sertifikaatide taotluste läbivaatamine algab 01.02.2020.

NB!       Eelnevalt ei ole vajalik omada ega taotleda logopeedi kutsetunnistust.

 

Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelu alates 01.01.2020

Vabariigi Valitsus kinnitas 19.12.2019 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ (RT I, 28.12.2019, 6).

Vastavalt õigusaktile osutab alates 01.01.2020 logopeedilisi teenuseid kliiniline logopeed.

Määrus jõustub 01.01.2020 ja on leitav Riigi Teatajast:

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006

Väljavõte määrusest:

  • 39. Logopeediliste teenuste piirhinnad

(1) Logopeediliste teenuste piirhinnad on järgmised:

/Tabel: Tervishoiuteenuse nimetus, koodid: 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625/piirhind eurodes/

(2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab kliiniline logopeed.

(3) Haigekassa võtab koodiga 7621 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda kuue järjestikuse kuu jooksul

  • 81. Määruse jõustumine
  • (2) Kuni 31. detsembrini 2020. a võib koodidega 7620–7625 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka logopeed.

 

EKLS kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab taotlust esitada kuni 31.01.2020! 

Taotluste läbivaatamine algab 01.02.2020.

12. detsember – Ülemaailmne neelamise päev

12. detsember on ülemaailmne neelamise päev (World Swallowing Day). 
Selle raames viib ESSD läbi iga-aastase ülemaailmse küsitluse, mis kestab 9.-13. detsembrini.
Küsitluses osalemiseks tee neelamishäirega patsientide kohta nädala jooksul märkmeid, milleks on ESSD kodulehel olemas mugav exeli tabel. Lõpptulemused kanna ESSD kodulehelt alla laaditud küsitlusse (leitav paljudes keeltes).
Kõik kliinilised logopeedid kes tegelevad neelamishäiretega patsientidega saavad uuringus osaleda.
Küsimustiku leiad ESSD kodulehelt:    http://worldswallowingday.org/
Eesti on iga-aastaselt uuringus osalenud. Sinu vastused aitavad välja töötada ja ellu viia neelamishäirete  uusi uurimismeetodeid.
Head uuringus osalemist!

Eesti tervishoiusüsteem sai esimesed sertifitseeritud kliinilised logopeedid!

EKLS-l on hea meel teada anda, et esimesed kliinilised logopeedid läbisid septembris edukalt EKLS kliinilise logopeedi sertifitseerimise.

Õnnitleme kõiki sertifitseeritud kliinilisi logopeede!

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemise eeltingimuseks on logopeedi diplomi olemasolu ja järjepidev töötamine tervishoiusüsteemis (haiglas ja/või polikliinikus).

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemine on vabatahtlik. Sertifikaat näitab, et ülikooli lõpetanud logopeed on lisaks läbinud meditsiinialased ja spetsiaalselt tervishoiusüsteemis töötamiseks taset tõstvad koolitused, mis annavad kliinilise pädevuse ning täitnud kõik ülejäänud EKLS kliinilise sertifitseerimise tingimused.

Kliiniline logopeed on hoidnud ennast kursis rahvusvahelisel  tasemel toimuvate kliinilise logopeedia erialaste arengusuundadega. Ta on toonud tõenduspõhised uusimad suunad üle enda igapäevasesse haigla- või polikliiniku töö praktikasse, pakkudes maksimaalsel kaasaegsel rahvusvahelisel tasemel  ravi oma patsientidele.

Tööandjal ja teenuse rahastajal on seeläbi kindlus, et sertifitseeritud kliinilise logopeedi poolt osutatud teenus on kvaliteetne ja vastab rahvusvahelistele nõudmistele tervishoiusüsteemis töötamiseks.

TÄHELEPANU! EKLS ei väljasta kutset ning EKLS poolt läbiviidavaks kliinilise logopeedi sertifitseerimiseks ei ole vajalik eelnevalt omada ega taotleda logopeedi kutsetunnistust! See, et oled logopeedia eriala lõpetanud on kirjas Sinu lõpudiplomil vaatamata sellele  mis aastal Tartu Ülikooli lõpetasid.

 

 

Kliinilise logopeedi sertifitseerimine

Kliinilise logopeedi sertifitseerimise taotluste vastuvõtt lõppes 21. augustil. Taotlejate dokumentide läbivaatamine toimub hiljemalt 20. septembriks 2019.

Järgmine kliinilise logopeedi sertifitseerimistaotluste vastuvõtt :

                                           21. oktoober – 15. november

Dokumente võib saata soovi korral ka enne 21. oktoobrit, kuid neid hakatakse läbi vaatama jooksvalt alates 21. oktoobrist saabumise järjekorras.

Võrdle logopeedia eriala õppekavasid Euroopa riikides ja Eestis!

Vaata õppekavasid rubriigis:  KASULIK ->  INFO 

Lingid koos eestikeelsete tõlgetega logopeedia õppekavadele

Soomes, Lätis, Bulgaarias, Prantsusmaal, Austrias!

Näiteks aastal 1956 õpetati Bulgaarias logopeede koos eripedagoogidega nagu praegu Tartu Ülikoolis. Vaata, kuidas logopeedia õpe on edasi arenenud ning käesoleval ajal õpetatakse Bulgaaria ülikoolis eraldi kliinilisi logopeede ja logopeede!

Kuidas saadakse logopeediks Soomes Helsingi Ülikooli arstiteaduskonnas,  Lätis Riia Stradinsi Ülikooli arstiteaduskonnas ja Bulgaaria South-West University terviseteaduste teaduskonnas õppides? Vaata õppeaineid.

Võrdle eriinevate riikide õppekavasid Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna eripedagoogika osakonna õppega.