Logopeediliste teenuste kaugvastuvõtud

EKLS koostas Eesti Haigekassa tellimusel eelanalüüsi
“Logopeediliste teenuste kaugvastuvõtud”.

Sellega saab tutvuda otse EKLS kodulehel: Logopeedilised_kaugteenused_eelanalüüs_2020_EKLS

Eelanalüüs on leitav Eesti Haigekassa kodulehe rubriigist: Uuringud ja analüüsid.

Eelanalüüsi eesmärk oli anda ülevaade teaduskirjandusest ja kaardistada logopeediliste kaugvastuvõttude rahvusvaheline kogemus.

Kaugteenused on meie uus reaalsus.

EKLS viis koostöös Haigekassaga kliiniliste logopeedide seas läbi küsitluse kaugteenuste praktiseerimisest COVID-19 esimese laine ajal kevadel 2020. Tulemuste põhjal antakse eelanalüüsis kokkuvõtte kaugteenuste olukorrast Eesti kontekstis. 

EKLS ütleb suur aitäh eelanalüüsi koostajatele Anne Urikole, Ene Taurafeldtile ja Marina Tammikule, kes suure töö tegid ja vaeva nägid!

Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi üldkoosoleku kokku kutsumise teade

NB! Protokolliga saavad liikmed tutvuda siseveebis hiljemalt 14 päeva pärast üldkoosoleku toimumist.
Üldkoosolek toimub:                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aeg:  10. september 2020
                 Kellaaeg: 17.00-18.00
                 Koht: Tartu Botaanikaaed, auditoorium                                                                                                                                                                                                                                 EKLS ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2019. a. majandusaasta aruanne. Majandusaasta aruande kinnitamine.                                                                                                                                                                                                                                  EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus:
Anne Uriko
Ene Taurafeldt
Evely Babenko
Lea Kübar
Marina Tammik                                                                                                                                                                                                                                                                                Majandusaasta aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda. Palun anda soovist teada e-mailile: juhatus@ekls.ee.

FEES koolitus 2020

Teade

Seoses koroonaga ei toimu 2020. aastal assotsiatsiooni European Society for Swallowing Disorders   akrediteerimiskursusi, sh FEES  väljaõppe kursust kliinilistele logopeedidele.

Seetõttu lükkame edasi ka 2020. aasta sügisesse planeeritud Eestis toimuma pidanud praktiseerimise kursuse. Kursus toimub kohe kui ESSD on läbi viinud järgmise akrediteerimiskursuse.

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemine

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab dokumente esitada kuni 31. augustini 2020

Sertifikaatide taotluste läbivaatamine algab 01.09.2020.

NB!  Eelnevalt ei ole vajalik omada ega taotleda  kutsetunnistust “Logopeed 7” ega “Logopeed 8”.

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemine

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab dokumente esitada kuni 31. maini 2020

Sertifikaatide taotluste läbivaatamine algab 01.06.2020.

NB!  Eelnevalt ei ole vajalik omada ega taotleda logopeedi kutsetunnistust.

Läheneb kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlusvooru tähtaeg

Kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab dokumente esitada kuni 31. jaanuarini 2020

Sertifikaat näitab, et Sul on omadatud meditsiinialased ning kliinilise logopeedi tööks vajalikud erialased teadmised ja oskused ning piisav praktiline kogemus tervishoiusüsteemis töötamisel.

Sertifikaatide taotluste läbivaatamine algab 01.02.2020.

NB!       Eelnevalt ei ole vajalik omada ega taotleda logopeedi kutsetunnistust.

 

Eesti Haigekassa Tervishoiuteenuste loetelu alates 01.01.2020

Vabariigi Valitsus kinnitas 19.12.2019 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu“ (RT I, 28.12.2019, 6).

Vastavalt õigusaktile osutab alates 01.01.2020 logopeedilisi teenuseid kliiniline logopeed.

Määrus jõustub 01.01.2020 ja on leitav Riigi Teatajast:

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122019006

Väljavõte määrusest:

  • 39. Logopeediliste teenuste piirhinnad

(1) Logopeediliste teenuste piirhinnad on järgmised:

/Tabel: Tervishoiuteenuse nimetus, koodid: 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625/piirhind eurodes/

(2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab kliiniline logopeed.

(3) Haigekassa võtab koodiga 7621 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda kuue järjestikuse kuu jooksul

  • 81. Määruse jõustumine
  • (2) Kuni 31. detsembrini 2020. a võib koodidega 7620–7625 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka logopeed.

 

EKLS kliinilise logopeedi sertifikaadi taotlemiseks saab taotlust esitada kuni 31.01.2020! 

Taotluste läbivaatamine algab 01.02.2020.