EKLS Üldkoosoleku teade

 

Üldkoosoleku protokoll on EKLS liikmetele  siseveebis.

Teade Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi (EKLS) üldkoosoleku kokkukutsumise kohta:

Üldkoosoleku toimumise aeg:             14. juuni 2021

Üldkoosoleku toimumise kellaaeg:  18.30 – 19.30

Üldkoosoleku toimumise koht: Tartu, AS Projektiekspert, Tiigi 78-324

 Üldkoosoleku päevakord:

  1. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2020. a. Majandusaasta aruanne. Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi 2020. a. Majandusaasta aruande kinnitamine.

Majandusaasta aruandega on liikmetel eelnevalt võimalik tutvuda, saates sellekohase soovi e-mailile juhatus@ekls.ee

EKLS üldkoosoleku kokku kutsujaks on EKLS juhatus:

Anne Uriko

Ene Taurafeldt

Evely Babenko

Kirsi Sepp

Julia Krehhov